Повідомлення про захист дисертації Годи Ольги Юріївни

16 червня 2015 року о 14.30
на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.002.20 НТУУ “КПІ”
відбудеться захист дисертації Годи Ольги Юріївни
на тему: “Двоступеневий метод оцінювання якості складного об'єкту з використанням вербально-числових шкал”
за спеціальністю 05.01.02 – стандартизація, сертифікація та метрологічне забезпечення
на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук
(адреса: просп. Перемоги, 37, корп. 22, ауд. 316)

Текст дисертації Годи О.Ю.

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.