Повідомлення про захист дисертації Бурика Миколи Петровича

12 травня 2015 року о 14.30
на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.002.20 НТУУ “КПІ” відбудеться захист дисертації Бурика Миколи Петровича
на тему: “Електроприводи підпорядкованої структури з властивостями слабкої чутливості до параметричних та координатних збурень”
за спеціальністю 05.09.03 – електротехнічні комплекси та системи на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук

(адреса: просп. Перемоги, 37, корп. 22, ауд. 316)

Текст дисертації Бурика М.П.

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.