02 червня 2014 р., протокол № 6// Засідання Вченої ради НТУУ "КПІ"

1. Про відзначення діяльності Заступника Виконавчого директора УНТЦ пана Віктора Корсуна.

Доповідає – проректор Сидоренко Ю.І.

2.Про затвердження змін правил до прийому в НТУУ «КПІ».

Доповідає – перший проректор Якименко Ю.І.

3.3. Про підсумки виконання спільних програм і перспективи співпраці зварювального факультету НТУУ «КПІ» та Інституту електрозварювання імені Євгена Патона НАН України. Кібернетичні та інформаційні технології у зварювальній науці та техніці.

Доповідає – заст. директора ІЕЗ ім. Є.О. Патона Ющенко К.Л.
співдоповідач - декан зварювального факультету Фомічов С.К.

4. Конкурсні справи .

5. Поточні справи.

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.