21 січня 2014 р., протокол № 1// Засідання Вченої ради НТУУ "КПІ"

1.Наука та інновації. Не завдяки, а всупереч. Звіт проректора з наукової роботи за 2013 р.

Доповідає – проректор Ільченко М.Ю.

2. Про роботу університету щодо утримання і розвитку матеріально-технічної бази в 2013 році.

Доповідає – проректор Ковальов П.В.

3. Конкурсні справи .

4. Поточні справи.

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.