02 грудня 2013 р., протокол № 12// Засідання Вченої ради НТУУ "КПІ"

1. Звернення студентських організацій університету до органів державної влади України.

Доповідає – голова первинної профспілкової організації студентів Гаврушкевич А.Ю.;

2. Про затвердження правил прийому до університету у 2014 році.

Доповідає – перший проректор Якименко Ю.І.;

3. Затвердження підсумків конкурсу серед викладачів щодо номінацій „Викладач-дослідник - 2013” та „Молодий викладач-дослідник - 2013” в НТУУ „КПІ”.

Доповідає – проректор Ільченко М.Ю.;

4. Про розгляд в МОН України атестаційних справ здобувачів наукових ступенів та вчених звань, які є співробітниками НТУУ «КПІ».

Доповідає – проректор Ільченко М.Ю.;

5. Конкурсні справи.

6. Поточні справи.

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.