24 ЧЕРВНЯ 2024 Р., ПРОТОКОЛ № 6// ЗАСІДАННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ КПІ ІМ. ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО

1. К о н к у р с н і с п р а в и:

2. Деякі питання управління Університетом.
Доповідає – Голова Вченої ради Університету Михайло ІЛЬЧЕНКО

3. Про завершення навчального року та особливості нового 2024/2025 навчального року.
Доповідає - проректор з науково-педагогічної роботи Олексій ЖУЧЕНКО

3. Про наукові періодичні видання Університету.
Доповідає – т.в.о.директора НТБ Євгенія КУЛИК

5. П о т о ч н і с п р а в и:

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.