13 ТРАВНЯ 2024 Р., ПРОТОКОЛ № 5// ЗАСІДАННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ КПІ ІМ. ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО

1. К о н к у р с н і с п р а в и:

2. Про здійснення заходів з підготовки до проведення виборів ректора Університету.
Доповідає – секретар оргкомітету з виборів ректора
Марина КРАВЧЕНКО

3. Проблеми та шляхи вдосконалення оцінювання і комерціалізації об’єктів права інтелектуальної власності Університету.
Доповідає – голова комісії з наукової та інноваційної діяльності
Ольга ЛІНЮЧЕВА

4. П о т о ч н і с п р а в и:

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.