ДФ 26.002.151 З ПРАВОМ ПРОВЕДЕННЯ ЗАХИСТУ ДИСЕРТАЦІЇ ТЮРІНОЇ ЄВГЕНІЇ ОЛЕКСАНДРІВНИ НА ЗДОБУТТЯ СТУПЕНЯ ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ З ГАЛУЗІ ЗНАНЬ 15 – АВТОМАТИЗАЦІЯ ТА ПРИЛАДОБУДУВАННЯ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 151 – АВТОМАТИЗАЦІЯ ТА КОМП’ЮТЕРНО-ІНТЕГРОВАНІ ТЕХНОЛОГІЇ

Спеціалізована вчена рада ДФ 26.002.151, утворена відповідно до наказу Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» N НСВС/37/24 від 12 квітня 2024 року, для захисту дисертації Тюріної Євгенії Олександрівни на тему: «Моделювання та керування адсорбційним очищенням олив та мастил» з галузі знань 15 – Автоматизація та приладобудування за спеціальністю 151 – Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології на здобуття ступеня доктора філософії, у складі:

Голова ради – д.т.н., проф. Жученко Анатолій Іванович, професор кафедри технічних та програмних засобів автоматизації Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського».
Члени ради:
- к.т.н., доц. Степанець Олександр Васильович, доцент кафедри автоматизації енергетичних процесів Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» (рецензент);
- к.т.н., доц. Цапар Віталій Степанович, в. о. завідувача кафедри технічних та програмних засобів автоматизації Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» (рецензент);
- д.т.н., проф. Луцька Наталія Миколаївна, професор кафедри автоматизації та комп’ютерних технологій систем управління Національного університету харчових технологій (офіційний опонент);
- д.т.н., проф. Купін Андрій Іванович, завідувач кафедри комп’ютерних систем та мереж Криворізького національного університету (офіційний опонент).

НАКАЗ про створення разової СВР N НСВС/37/24 від 12 квітня 2024 року розміщений за посиланням:
https://rada.kpi.ua/node/1988

Посилання на веб-сайт, де здійснюватиметься трансляція захисту дисертації:

https://www.youtube.com/@vchenaradakpi/streams

Повідомлення щодо призначення дати захисту розміщене за посиланням:
https://rada.kpi.ua/node/2056
Захист дисертаційної роботи Тюріної Є.О. відбудеться 10 червня 2024 р. о 14:00 в режимі відео-конференції на платформі Zoom.

Посилання для підключення до вiдео-конференцiї
https://us02web.zoom.us/j/83052038646?pwd=8quZvLkvvsW1NbsqLgUO02rF82O2bv.1.

Відео захисту Тюріної Є.О. розміщене за посиланням:

https://www.youtube.com/watch?v=mWlLNa-JBSM&list=PLhmIcDjN8qCKphwZsUkBeD...
https://www.youtube.com/watch?v=mWlLNa-JBSM

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.