ПОВІДОМЛЕННЯ ЩОДО ПЕРЕНЕСЕННЯ У ДИСТАНЦІЙНИЙ РЕЖИМ ЗАХИСТУ ТА АДРЕСИ ПІДКЛЮЧЕННЯ ДО ВІДЕОКОНФЕРЕНЦІЇ ЗАХИСТУ ДИСЕРТАЦІЇ НА ЗДОБУТТЯ НАУКОВОГО СТУПЕНЯ ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ БАБИЧА БОГДАНА БОРИСОВИЧА

Спеціалізована вчена рада ДФ 26.002.045 Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» повідомляє, що захист дисертаційної роботи Бабича Богдана Борисовича на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 15 «Автоматизація та приладобудування», за спеціальністю 153 «Мікро- та наносистемна техніка», який було заплановано за адресою: м. Київ, вул. Політехнічна, 16, корпус 12, аудиторія 412, факультет електроніки КПІ ім. Ігоря Сікорського» відбудеться 17.06.2021 о 14.30 в режимі відео-конференції на платформі Google Meet за наступним посиланням: meet.google.com/kqe-pfmj-vyj.
Матеріали по захисту дисертації Бабича Б.Б. розміщені за посиланням:
https://rada.kpi.ua/node/1499

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.