29 червня 2021 р., протокол № 6// Засідання Вченої ради КПІ ім. Ігоря Сікорського

1. К о н к у р с н і с п р а в и:

2. Деякі питання управління Університетом.
Доповідає – ректор Михайло ЗГУРОВСЬКИЙ

3. Про підготовку до нового навчального року.
Доповідає – перший проректор Юрій ЯКИМЕНКО

4. П о т о ч н і с п р а в и:

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.