ДФ 26.002.025 З ПРАВОМ ПРИЙНЯТТЯ ДО РОЗГЛЯДУ ТА ПРОВЕДЕННЯ ЗАХИСТУ ДИСЕРТАЦІЇ ПЕРЕВЕРТАЙЛА ВОЛОДИМИРА ВОЛОДИМИРОВИЧА НА ЗДОБУТТЯ СТУПЕНЯ ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ З ГАЛУЗІ ЗНАНЬ 17 – ЕЛЕКТРОНІКА ТА ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 171 – ЕЛЕКТРОНІКА

Спеціалізована вчена рада ДФ 26.002.025 утворена відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 04 грудня 2020 року N 1502.
08 грудня 2020 року прийнято до захисту дисертацію на здобуття ступеня доктора філософії Перевертайла В.В. на тему: "Резонансні надвисокочастотні системи у допробійному електричному режимі" за спеціальністю 171 Електроніка.
Спеціалізована вчена рада ДФ 26.002.025 Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» повідомляє, що захист дисертаційної роботи Перевертайла Володимира Володимировича на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 17 «Електроніка та телекомунікації» за спеціальністю 171 «Електроніка» відбудеться 12.01.2021 о 14:30 з використанням засобів відеозв’язку, середовища Google Meet. Посилання для підключення до відеоконференції Google Meet: https://meet.google.com/byj-tjbi-wps

Текст дисертації Перевертайла В.В.

АУДІО ЗАХИСТУ ПЕРЕВЕРТАЙЛА В.В.

ВІДЕО ЗАХИСТУ ПЕРЕВЕРТАЙЛА В.В.

НАКАЗ №НСВС/23/2021 ВІД 19.05.2021 Про видачу дипломів докторів філософії

на підставі рішення Вченої ради Університету від 17 травня 2021 року, протокол №5 та Наказу МОН від 15 квітня 2021 року №420
https://rada.kpi.ua/node/1509

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.