НОВИНИ

НОВИНИ.НОВИНИ.НОВИНИ.

ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ РІШЕНЬ АТЕСТАЦІЙНОЇ КОЛЕГІЇ МІНІСТЕРСТВА ВІД 5 БЕРЕЗНЯ 2019 Р.

ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ РІШЕНЬ АТЕСТАЦІЙНОЇ КОЛЕГІЇ МІНІСТЕРСТВА ВІД 5 БЕРЕЗНЯ 2019 Р.
https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-rishen-atestacijnoyi-kolegi...

Постанова КМУ від 06.03.2019 р. № 167 Про проведення експерименту з присудження ступеня доктора філософії

Постанова КМУ від 06.03.2019 р. № 167 Про проведення експерименту з присудження ступеня доктора філософії

ІНФОРМАЦІЯ СТОСОВНО ОТРИМАННЯ ДИПЛОМІВ КАНДИДАТІВ І ДОКТОРІВ НАУК

Дипломи докторів та кандидатів наук згідно рішення колегії від 18.12.2018 р. надруковані, підписані та очікують на своїх власників.

Реквізити та вартість відшкодування за бланк диплома у прикріпленому файлі.

ДО УВАГИ СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ ВЧЕНИХ РАД, ЗДОБУВАЧІВ та їх НАУКОВИХ КЕРІВНИКІВ (КОНСУЛЬТАНТІВ)!!!

В результаті проведеного аналізу оформлення дисертацій, поданих до МОН, було виявлено, що окремі спеціалізовані вчені ради допускають типові порушення вимог
наказу МОН від 12.01.2017 № 40 "Про затвердження Вимог до оформлення дисертації":

А саме:

1. На титульній сторінці зазначено найменування лише одного закладу вищої освіти (наукової установи).

ІНФОРМАЦІЯ СТОСОВНО ОТРИМАННЯ ДИПЛОМІВ КАНДИДАТІВ І ДОКТОРІВ НАУК

Дипломи докторів та кандидатів наук згідно рішення колегії від 23.10.2018 р. надруковані, підписані та очікують на своїх власників.

Реквізити та вартість відшкодування за бланк диплома аналогічні попередній партії дипломів.

ДО УВАГИ! ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ В РОБОТІ!Рекомендації щодо запобігання академічному плагіату та його виявлення в наукових роботах (авторефератах, дисертаціях, монографіях, наукових доповідях, статтях тощо)

Рекомендації щодо запобігання академічному плагіату та його виявлення в наукових роботах (авторефератах, дисертаціях, монографіях, наукових доповідях, статтях тощо)

ГРОМАДСЬКЕ ОБГОВОРЕННЯ ПРОЕКТУ ТИМЧАСОВОГО ПОРЯДКУ ПРИСУДЖЕННЯ НАУКОВО-ОСВІТНЬОГО СТУПЕНЯ ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ

Розгляд житлових питань на засіданні Вченої ради університету від 25 червня 2018 року, протокол № 7.

На засіданні Вченої ради КПІ ім. Ігоря Сікорського від 25 червня 2018
року (протокол №7) була доведена інформація щодо опрацювання
рейтингового списку осіб, які подали заяви та бажають здійснити інвестування
ремонтних робіт у житловому будинку №1 по проспекту Перемоги, 37-з з
наступним наданням житла у встановленому законом порядку (далі -

Сторінки

Підписатися на RSS - НОВИНИ

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.