Склад адміністративної ради КПІ ім. Ігоря Сікорського

1 Згуровський Михайло Захарович голова ради, ректор, академік НАН України, д.т.н., професор
2 Якименко Юрій Іванович перший проректор, академік НАН України, д.т.н., професор
3 Ільченко Михайло Юхимович Голова Вченої ради КПІ ім. Ігоря Сікорського, директор Інституту телекомунікаційних систем, академік НАН України, д.т.н., професор
4 Холявко Валерія Вікторівна проректор з навчальної роботи, к.т.н., доцент
5 Пасічник Віталій Анатолійович проректор з наукової роботи, д.т.н., професор
6 Сидоренко Сергій Іванович проректор з міжнародних зв'язків, чл.-кор. НАН України, д.ф.-м.н., професор
7 Семінська Наталія Валеріївна проректор з навчально-виховної роботи, к.т.н., доцент
8 Кондратюк Вадим Анатлійович проректор з адміністративно-господарської роботи, к.т.н.
9 Мельниченко Анатолій Анатолійович секретар ради, декан факультету соціології і права, к.філос.н., доцент
10 Іщенко Олександр Анатолійович директор студмістечка, к.філос.н.
11 Цимбаленко Яна Юріївна керуючий справами, к.н. з державного управління, доцент
12 Субботіна Людмила Григорівна начальник Департаменту економіки і фінансів (ДЕФ) –головний бухгалтер
13 Астрелін Ігор Михайлович декан Хіміко-технологічного факультету, д.т.н., професор
14 Бобир Микола Іванович директор Механіко-машинобудівного ін-ту (ММІ), д.т.н., професор
15 Ванін Володимир Володимирович декан Фізико-математичного факультету, д.т.н., професор
16 Коваль Володимир Олександрович директор Центру міжнародної освіти, д.т.н., професор
17 Гавриш Олег Анатолійович декан Факультету менеджменту та маркетингу, д.т.н., професор
18 Дичка Іван Андрійович  декан Факультету прикладної математики, д.т.н., професор
19 Дуган Олексій Мартем’янович  декан Факультету біотехнології і біотехніки, д.біол.н., професор
20 Жуйков Валерій Якович  декан Факультету електроніки, д.т.н., професор
21 Коробко Іван Васильович  директор Інституту аерокосмічних технологій, д.т.н., професор
22 Киричок Петро Олексійович директор Видавничо-поліграфічного інституту, д.т.н., професор
23 Лобода Петро Іванович  декан Інженерно-фізичного ф-ту, д.т.н., професор, член-кореспондент НАН України
24 Новіков Олексій Миколайович Директор Фізико-технічного інституту, д.т.н., професор
25 Максименко Віталій Борисович декан Факультету біомедичної інженерії, доктор мед.н., професор
26 Малюкова Інна Геннадіївна  директор Навчально-методичного комплексу "Інститут післядипломної освіти", к.т.н.
27 Теленик Сергій Федорович декан Факультету інформатики та обчислювальної техніки, д.т.н., професор
28 Панов Євген Миколайович декан Інженерно-хімічного факультету, д.т.н., професор
29 Письменний Євген Миколайович   декан Теплоенергетичного факультету, д.т.н., професор
30 Денисюк Сергій Петрович директор Інституту енергозбереження та енергоменеджменту, д.т.н., професор
31 Пучков Олександр Олександрович начальник Інституту спеціального зв’язку та захисту інформації України, к. філос. наук, професор, полковник (за згодою)
32 Антипенко Руслан Володимирович Декан Радіотехнічного факультету, к.т.н., доцент
33 Саєнко Наталія Семенівна декан Факультету лінгвістики, к. пед.н, професор
34 Тимчик Григорій Семенович   декан Приладобудівного факультету, д.т.н., професор
35 Фомічов Сергій Костянтинович декан Зварювального факультету, д.т.н., професор
36 Яндульський Олександр Станіславович   декан Факультету електроенерготехніки та автоматики, д.т.н., професор
37 Перестюк Марія Миколаївна директор Інституту моніторингу якості освіти, к.ф.-м.н.
38 Касьянов Павло Олегович в.о. директора Інституту прикладного системного аналізу, д.ф.-м .н., професор
39 Царенок Олексій Олексійович завідувач кафедри військової підготовки
40 Бруй Оксана Миколаївна директор Науково-технічної бібліотеки імені Г.І. Денисенка, к.н. із соціальних телекомунікацій
Запрошені особи, що беруть участь у засіданнях Адміністративної ради за згодою
1 Дуда Богдан Іванович помічник ректора, к.т.н., доцент
2 Жученко Олексій Анатолійович директор Департаменту якості освіти, к.т.н., доцент
3 Гаврушкевич Андрій Юрійович голова профкому студентів, к.т.н. (за згодою)
4 Дмитренко Валерій Іванович помічник ректора з питань режиму, к.н. з державного управління
5 Камаєв Віктор Сергійович помічник ректора
6 Бежевець Алла Михайлівна начальник юридичного управління
7 Стефанович Дмитро Львович керівник Прес-служби, провідний редактор газети "Київський політехнік"
8 Мельниченко Анатолій Анатолійович вчений секретар, декан Факультету соціології і права, науковий керівник "Соціо+", к.філос.н., доцент
9 Яремчук Даниіл Євгенович голова студентської ради університету (за згодою)

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.