Склад адміністративної ради КПІ ім. Ігоря Сікорського

1 Згуровський Михайло Захарович голова ради, ректор, академік НАН України, д.т.н., професор
2 Якименко Юрій Іванович перший проректор, академік НАН України, д.т.н., професор
3 Ільченко Михайло Юхимович Голова Вченої ради КПІ ім. Ігоря Сікорського, директор Інституту телекомунікаційних систем, академік НАН України, д.т.н., професор
4 Мельниченко Анатолій Анатолійович проректор з навчальної роботи, к.філос.н., доцент
5 Пасічник Віталій Анатолійович проректор з наукової роботи, д.т.н., професор
6 Сидоренко Сергій Іванович проректор з міжнародних зв'язків, чл.-кор. НАН України, д.ф.-м.н., професор
7 Семінська Наталія Валеріївна проректор з навчально-виховної роботи, к.т.н., доцент
8 Кондратюк Вадим Анатлійович проректор з адміністративно-господарської роботи, к.т.н.
9 Холявко Валерія Вікторівна вчений секретар, к.т.н., доцент
10 Іщенко Олександр Анатолійович директор студмістечка, к.філос.н.
11 Цимбаленко Яна Юріївна в.о. декана факультету соціології і права, уповноважена особа університету з питань запобігання та виявлення корупції, к.н. з державного управління, доцент
12 Субботіна Людмила Григорівна начальник Департаменту економіки і фінансів (ДЕФ) –головний бухгалтер
13 Астрелін Ігор Михайлович декан Хіміко-технологічного факультету, д.т.н., професор
14 Бобир Микола Іванович директор Механіко-машинобудівного ін-ту (ММІ), д.т.н., професор
15 Ванін Володимир Володимирович декан Фізико-математичного факультету, д.т.н., професор
16 Коваль Володимир Олександрович директор Центру міжнародної освіти, д.т.н., професор
17 Гавриш Олег Анатолійович декан Факультету менеджменту та маркетингу, д.т.н., професор
18 Дичка Іван Андрійович  декан Факультету прикладної математики, д.т.н., професор
19 Дуган Олексій Мартем’янович  декан Факультету біотехнології і біотехніки, д.біол.н., професор
20 Жуйков Валерій Якович  декан Факультету електроніки, д.т.н., професор
21 Коробко Іван Васильович  директор Інституту аерокосмічних технологій, д.т.н., професор
22 Киричок Петро Олексійович директор Видавничо-поліграфічного інституту, д.т.н., професор
23 Лобода Петро Іванович  декан Інженерно-фізичного ф-ту, д.т.н., професор, член-кореспондент НАН України
24 Новіков Олексій Миколайович Директор Фізико-технічного інституту, д.т.н., професор
25 Максименко Віталій Борисович декан Факультету біомедичної інженерії, доктор мед.н., професор
26 Малюкова Інна Геннадіївна  директор Навчально-методичного комплексу "Інститут післядипломної освіти", к.т.н.
27 Теленик Сергій Федорович декан Факультету інформатики та обчислювальної техніки, д.т.н., професор
28 Панов Євген Миколайович декан Інженерно-хімічного факультету, д.т.н., професор
29 Письменний Євген Миколайович   декан Теплоенергетичного факультету, д.т.н., професор
30 Денисюк Сергій Петрович директор Інституту енергозбереження та енергоменеджменту, д.т.н., професор
31 Пучков Олександр Олександрович начальник Інституту спеціального зв’язку та захисту інформації України, к. філос. наук, професор, полковник (за згодою)
32 Антипенко Руслан Володимирович Декан Радіотехнічного факультету, к.т.н., доцент
33 Саєнко Наталія Семенівна декан Факультету лінгвістики, к. пед.н, професор
34 Тимчик Григорій Семенович   декан Приладобудівного факультету, д.т.н., професор
35 Фомічов Сергій Костянтинович декан Зварювального факультету, д.т.н., професор
36 Яндульський Олександр Станіславович   декан Факультету електроенерготехніки та автоматики, д.т.н., професор
37 Перестюк Марія Миколаївна директор Інституту моніторингу якості освіти, к.ф.-м.н.
38 Касьянов Павло Олегович в.о. директора Інституту прикладного системного аналізу, д.ф.-м .н., професор
39 Царенок Олексій Олексійович завідувач кафедри військової підготовки
40 Бруй Оксана Миколаївна директор Науково-технічної бібліотеки імені Г.І. Денисенка, к.н. із соціальних телекомунікацій
Запрошені особи, що беруть участь у засіданнях Адміністративної ради за згодою
1 Дуда Богдан Іванович помічник ректора, к.т.н., доцент
2 Жученко Олексій Анатолійович директор Департаменту якості освіти, к.т.н., доцент
3 Безуглий Михайло Олександрович голова профкому, к.т.н., доцент (за згодою)
4 Дмитренко Валерій Іванович помічник ректора з питань режиму, к.н. з державного управління
5 Камаєв Віктор Сергійович помічник ректора, к.т.н., доцент
6 Дергачов Євген Вікторович начальник юридичного управління, к.філос.н.
7 Стефанович Дмитро Львович головний редактор редакційно-інформаційного відділу
8 Мазур Марина Олександрівна директор департаменту управління справами
9 Яремчук Даниіл Євгенович голова студентської ради університету (за згодою)
10 Степанюк Ігор Васильович голова профкому студентів, к.т.н. (за згодою)

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.