Склад адміністративної ради НТУУ „КПІ”

1 Згуровський Михайло Захарович голова ради, ректор, академік НАН України, д.т.н., професор
2 Якименко Юрій Іванович перший проректор, академік НАН України, д.т.н., професор
3 Ільченко Михайло Юхимович проректор з наукової роботи, академік НАН України, д.т.н., професор
4 Киричок Петро Олексійович проректор з науково-педагогічної роботи, д.т.н., професор
5 Сидоренко Сергій Іванович проректор з науково-педагогічної роботи, чл.-кор. НАН України, д.ф.-м.н., професор
6 Новіков Олексій Миколайович проректор з науково-педагогічної роботи, директор фізико-технічного інституту, д.т.н., професор
7 Ковальов Петро Володимирович проректор з адміністративно-господарської роботи
8 Мельниченко Анатолій Анатолійович секретар ради, декан факультету соціології і права, к.філос.н., доцент
9 Іщенко Олександр Анатолійович директор студмістечка
10 Цимбаленко Яна Юріївна керуючий справами НТУУ “КПІ”, к.н. з державного управління
11 Субботіна Людмила Григорівна начальник департаменту економіки і фінансів (ДЕФ) –головний бухгалтер
12 Астрелін Ігор Михайлович декан хіміко-технологічного факультету, д.т.н., професор
13 Бобир Микола Іванович директор механіко-машинобудівного ін-ту (ММІ), д.т.н., професор
14 Ванін Володимир Володимирович декан фізико-математичного факультету, д.т.н., професор
15 Коваль Володимир Олександрович директор Центру міжнародної освіти, д.т.н., професор
16 Гавриш Олег Анатолійович декан ф-ту менеджменту та маркетингу, д.т.н., професор
17 Дичка Іван Андрійович  декан факультету прикладної математики, д.т.н., професор
18 Дуган Олексій Мартем’янович  декан факультету біотехнології і біотехніки, д.біол.н., професор
19 Жуйков Валерій Якович  декан факультету електроніки, д.т.н., професор
20 Збруцький Олександр Васильович  декан факультету авіаційних та космічних систем, д.т.н., професор
21 Киричок Тетяна Юріївна директор видавничо-поліграфічного інституту, к.т.н., професор
22 Лобода Петро Іванович  декан інженерно-фізичного ф-ту, д.т.н., професор, член-кореспондент НАН України
23 Литвинова Тетяна Василівна в.о. директора фізико-технічного інституту, к.т.н., доцент
24 Максименко Віталій Борисович декан факультету біомедичної інженерії, доктор мед.н., професор
25 Малюкова Інна Геннадіївна  директор Інституту інформаційних технологій в освіті, к.т.н., доцент
26 Теленик Сергій Федорович декан факультету інформатики та обчислювальної техніки, д.ф.-м.н., професор
27 Панов Євген Миколайович декан інженерно-хімічного факультету, д.т.н., професор
28 Письменний Євген Миколайович   декан теплоенергетичного факультету, д.т.н., професор
29 Денисюк Сергій Петрович директор Інституту енергозбереження та енергоменеджменту, д.т.н., професор
30 Пучков Олександр Олександрович в.о. начальника інституту спеціального зв’язку та захисту інформації України, канд. філос. наук, професор, полковник
31 Антипенко Руслан Володимирович в.о. декана радіотехнічного факультету, к.т.н., доцент
32 Саєнко Наталія Семенівна декан ф-ту лінгвістики, к. філол.н, доцент
33 Тимчик Григорій Семенович   декан приладобудівного факультету, д.т.н., професор
34 Фомічов Сергій Костянтинович декан зварювального факультету, д.т.н., професор
35 Яндульський Олександр Станіславович   декан факультету електроенерготехніки та автоматики, д.т.н., професор
36 Перестюк Марія Миколаївна директор Інституту моніторингу якості освіти, к.ф.-м.н.,  професор
37 Правило Валерій Володимирович заступник директора з навчально-методичної роботи Інституту телекомунікаційних систем, к.т.н., доцент
38 Касьянов Павло Олегович в.о. директора ІПСА, д.ф.-м .н., доцент
39 Царенок Олексій Олексійович в.о. завідувача військової кафедри
Запрошені особи, що беруть участь у засіданнях Адміністративної ради за згодою
1 Дуда Богдан Іванович керівник Секретаріату ректорату, к.т.н., доцент
2 Безуглий Михайло Олександрович голова профкому співробітників, к.т.н., доцент
3 Гаврушкевич Андрій Юрійович голова профкому студентів
4 Дмитренко Валерій Іванович помічник ректора з питань режиму
5 Камаєв Віктор Сергійович помічник ректора
6 Бежевець Алла Михайлівна начальник юридичного управління
7 Стефанович Дмитро Львович керівник Прес-служби, провідний редактор газети "Київський політехнік"
8 Гнат Володимир Мирославович Директор наукового парку "Київська політехніка"
9 Гайдаш Валентина Денисівна голова студентської ради
10 Немченко Кирило Володимирович голова студентської ради студмістечка

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.