Січень 2023

ДФ 26.002.13 З ПРАВОМ ПРОВЕДЕННЯ ЗАХИСТУ ДИСЕРТАЦІЇ ВЛАСЕНКО ОЛЬГИ ВОЛОДИМИРІВНИ НА ЗДОБУТТЯ СТУПЕНЯ ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ З ГАЛУЗІ ЗНАНЬ 14 – ЕЛЕКТРИЧНА ІНЖЕНЕРІЯ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 144 ТЕПЛОЕНЕРГЕТИКА

Спеціалізована вчена рада ДФ 26.002.13, утворена відповідно до наказу Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» N НСВС/3/2023 від 27 січня 2023 року, для захисту дисертації Власенко Ольги Володимирівни на тему: «Методи визначення інтенсивності теплообміну в багатофазних та багатокомпонентних середовищах» з галузі знань 14 – Електрич

ДФ 26.002.12 З ПРАВОМ ПРОВЕДЕННЯ ЗАХИСТУ ДИСЕРТАЦІЇ ОМЕЛЯНА АНАТОЛІЯ ВАСИЛЬОВИЧА НА ЗДОБУТТЯ СТУПЕНЯ ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ З ГАЛУЗІ ЗНАНЬ 17 – ЕЛЕКТРОНІКА ТА ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 172 – ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ ТА РАДІОТЕХНІКА

Спеціалізована вчена рада ДФ 26.002.12, утворена відповідно до наказу Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» N НСВС/3/2023 від 27 січня 2023 року, для захисту дисертації Омеляна Анатолія Васильовича на тему: «Методи та система підвищеної ефективності керування п’єзоелектричним мікроманіпулятором» з галузі знань 17 – Електроніка т

ПОВІДОМЛЕННЯ ЩОДО ПРИЗНАЧЕННЯ ДАТИ ЗАХИСТУ ДИСЕРТАЦІЇ НА ЗДОБУТТЯ СТУПЕНЯ ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ ТАРАНА ВЛАДИСЛАВА ІГОРОВИЧА

Спеціалізована вчена рада ДФ 26.002.5 Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» повідомляє, що захист дисертаційної роботи Тарана Владислава Ігоровича на тему “Метод адаптації глибоких нейронних мереж до апаратного забезпечення зі спеціалізованою архітектурою” на здобуття ступеня доктора філософії

23 СІЧНЯ 2023 Р., ПРОТОКОЛ № 1// ЗАСІДАННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ КПІ ІМ. ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО

1.Звіт проректора Сергія СИДОРЕНКА. Підсумки міжнародної діяльності в 2022 році та завдання її розвитку до 125-річчя Університету.
Доповідає –проректор Сергій СИДОРЕНКО
2. Звіт проректора Вадима КОНДРАТЮКА про результати діяльності з господарських, майнових і соціальних питань та безпеки Університету у 2022 році та завдання на 2023 рік.

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.