Жовтень 2021

ПОВІДОМЛЕННЯ ЩОДО ПРИЗНАЧЕННЯ ДАТИ ЗАХИСТУ ДИСЕРТАЦІЇ НА ЗДОБУТТЯ СТУПЕНЯ ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ НАДЕРАН МАРЬЯМ

Спеціалізована вчена рада ДФ.26.002.051 Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» повідомляє, що захист дисертаційної роботи Надеран Марьям на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 12 Інформаційні технології, за спеціальністю 122 Комп’ютерні науки відбудеться 09.11.2021 о 14.00 у дистанційному режимі.

ДФ 26.002.051 З ПРАВОМ ПРИЙНЯТТЯ ДО РОЗГЛЯДУ ТА ПРОВЕДЕННЯ ЗАХИСТУ ДИСЕРТАЦІЇ НАДЕРАН МАРЬЯМ НА ЗДОБУТТЯ СТУПЕНЯ ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ З ГАЛУЗІ ЗНАНЬ 12 – ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 122 – КОМП’ЮТЕРНІ НАУКИ

Спеціалізована вчена рада ДФ 26.002.051 утворена відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 13 жовтня 2021 року N 1099.
22 жовтня 2021 року прийнято до захисту дисертацію на здобуття ступеня доктора філософії Надеран Марьям на тему: "Гібридна згорткова мережа для обробки зображень та медичної діагностики" за спеціальністю 122 – Комп’ютерні науки.

НАКАЗ №НСВС/65/2021 ВІД 08.10.2021 ПРО ВИДАЧУ ДИПЛОМІВ ДОКТОРІВ ФІЛОСОФІЇ НА ПІДСТАВІ РІШЕННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ УНІВЕРСИТЕТУ ВІД 04 ЖОВТНЯ 2021 РОКУ, ПРОТОКОЛ №8 та Наказу МОН від № 1017 від 27.09.2021

На підставі рішення Вченої ради Університету від 04 жовтня 2021 року, протокол № 8 ухвалено видати дипломи доктора філософії:
- Алушкіну Сергію Віталійовичу за спеціальністю 033 «Філософія»
- Боковець Ользі Ігорівні за спеціальністю 053 «Психологія»
- Гусєвій Юлії Ігорівні за спеціальністю 104 «Фізика та астрономія»

04 жовтня 2021 р., протокол № 8// Засідання Вченої ради КПІ ім. Ігоря Сікорського

1. Про створення Навчально-наукового інституту атомної та теплової енергетики.
Доповідає – ректор Михайло ЗГУРОВСЬКИЙ
2. К о н к у р с н і с п р а в и:
3. П о т о ч н і с п р а в и:

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.