Вересень 2018

01 жовтня 2018 р., протокол № 9// Засідання Вченої ради КПІ ім. Ігоря Сікорського

1. Про підсумки прийому до аспірантури та докторантури 2018 р.
Доповідає – проректор Ільченко М.Ю.
2. К о н к у р с н і с п р а в и:
3. П о т о ч н і с п р а в и:

Повідомлення про захист дисертації Товкача Ігоря Олеговича

22 жовтня 2018 року о 15.00
на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.002.14 КПІ ім. Ігоря Сікорського
відбудеться захист дисертації Товкача Ігоря Олеговича
на тему: “Методи адаптивного оцінювання параметрів руху безпілотного літального апарату на основі вимірювань сенсорної мережі”
за спеціальністю 05.12.17 – радіотехнічні та телевізійні системи

Повідомлення про захист дисертації Позднякова Дмитра Вікторовича

30 жовтня 2018 року о 15.00
на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.002.18 КПІ ім. Ігоря Сікорського
відбудеться захист дисертації Позднякова Дмитра Вікторовича
на тему: “Зменшення деформації та ваги вхідної оптики зображуючого Фур'є-спектрометра космічного базування”
за спеціальністю 05.11.07 – оптичні прилади та системи

Повідомлення про захист дисертації Зражевської Наталії Григорівни

16 жовтня 2018 року о 15.00
на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.002.03 КПІ ім. Ігоря Сікорського
відбудеться захист дисертації Зражевської Наталії Григорівни
на тему: “Методи і моделі прогнозування мір динамічних фондових ризиків”
за спеціальністю 01.05.04 – системний аналіз і теорія оптимальних рішень

Повідомлення про захист дисертації Наумчук Юлії Анатоліївни

19 жовтня 2018 року о 11.00
на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.002.28 КПІ ім. Ігоря Сікорського
відбудеться захист дисертації Наумчук Юлії Анатоліївни
на тему: “Біотехнологічні основи лактатдегідрогеназної системи для тестування гліопротекторів астроцитів зорового нерву”
за спеціальністю 03.00.20 – біотехнологія

Повідомлення про захист дисертації Єльчіщевої Юлії Володимирівни

19 жовтня 2018 року о 11.00
на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.002.28 КПІ ім. Ігоря Сікорського
відбудеться захист дисертації Єльчіщевої Юлії Володимирівни
на тему: “Розробка способів культивування каротиноносних дріжджів Rhodosporidium diobovatum IMB Y-5023”
за спеціальністю 03.00.20 – біотехнологія

10 вересня 2018 р., протокол № 8// Засідання Вченої ради КПІ ім. Ігоря Сікорського

1. Про запровадження програми дуальної освіти з компанією «Прогресстех-Україна».
Доповідає – перший проректор Якименко Ю.І.
2. Про підсумки прийому студентів до університету у 2018 р.
Доповідає – перший проректор Якименко Ю.І.
3. Про створення Інституту оборонних технологій.
Доповідає – перший проректор Якименко Ю.І.

Повідомлення про захист дисертації Аксьонової Людмили Іванівни

16 жовтня 2018 року о 15.00
на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.002.20 КПІ ім. Ігоря Сікорського
відбудеться захист дисертації Аксьонової Людмили Іванівни
на тему: "Удосконалення методів оцінювання результативності процесів системи управління якістю (на прикладі підприємств машинобудівної галузі)”

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.