Грудень 2015

Повідомлення про захист дисертації Галкіна Олександра Юрійовича

15 січня 2016 року о 10.30
на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.002.28 НТУУ “КПІ”
відбудеться захист дисертації Галкіна Олександра Юрійовича
на тему "Біотехнологія та біоаналітична стандартизація засобів імуноферментної діагностики"
за спеціальністю 03.00.20 – біотехнологія
на здобуття наукового ступеня доктора біологічних наук

Повідомлення про захист дисертації Ахмед Малік Лазім Аль-Мзіраві

19 січня 2016 року о 14.30
на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.002.18 НТУУ “КПІ”
відбудеться захист дисертації Ахмед Малік Лазім Аль-Мзіраві
на тему “Підвищення просторового та температурного розділення медичних тепловізорів на мікроболометричній матриці"
за спеціальністю 05.11.07 – оптичні прилади та системи
на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук

07 грудня 2015 р., протокол № 10// Засідання Вченої ради НТУУ "КПІ"

1. Затвердження правил прийому до університету у 2016 р.

Доповідає -перший проректор Якименко Ю.І.

2. Результати вхідного ректорського контролю студентів 1-го курсу.

Доповідає -перший проректор Якименко Ю.І.

3. Основні положення Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність».

Повідомлення про захист дисертації Маркіної Ольги Миколаївни

29 грудня 2015 року о 14.30
на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.002.07 НТУУ “КПІ”
відбудеться захист дисертації Маркіної Ольги Миколаївни на тему
"Вдосконалення телевізійної вимірювальної системи для визначення геометричних розмірів топологічних елементів типу шкал та сіток"
за спеціальністю 05.11.01 – прилади та методи вимірювання механічних величин

Сторінки

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.