Квітень 2014

Порядок денний засідання Адміністративної ради від 24.04.2014 р.

Питання:

1. Питання приймальної комісії.

Доповідач: Якименко Ю.І.

2. Про затвердження П.О.Киричка проректором з науково-педагогічної роботи.

Доповідач: Згуровський М.З.

3. Про будівництво каплиці на території кампусу НТУУ "КПІ".

Доповідач: Дичка І.А.

4. Різне.

Повідомлення про захист дисертації Яворської Катерини Юріївни

20 травня 2014 року о 16.00
на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.002.23 НТУУ “КПІ” відбудеться захист дисертації Яворської Катерини Юріївни
на тему “Стратегічне маркетингове управління портфелем бізнесів підприємств на ринку комп'ютерної техніки”
за спеціальністю 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)

Повідомлення про захист дисертації Цапук Олени Юріївни

20 травня 2014 року о 14.00
на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.002.23 НТУУ “КПІ” відбудеться захист дисертації Цапук Олени Юріївни
на тему “Маркетинговий механізм впровадження інноваційних розробок підприємствами енергетичного машинобудування”
за спеціальністю 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)

07 квітня 2014 р., протокол № 4// Засідання Вченої ради НТУУ "КПІ"

1.Аналіз планово-фінансової діяльності в університеті за 2013 р. та затвердження бюджету на 2014 р.

Доповідає – начальник ДЕФ Субботіна Л.Г.

2. Конкурсні справи.

3. Поточні справи.

Повідомлення про захист дисертації Адаменко Юлії Федорівни

19 травня 2013 року о 15.00
на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.002.14 НТУУ “КПІ” відбудеться захист дисертації Адаменко Юлії Федорівни
на тему “Пристрої фільтрації на основі аподизованих електромагнітних кристалів”
за спеціальністю 05.12.13 – радіотехнічні пристрої та засоби телекомунікацій
на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук

Повідомлення про захист Кирика Сергія Миколайовича

29 квітня 2014 року о 16.00
на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.002.23 НТУУ “КПІ” відбудеться захист дисертації Кирика Сергія Миколайовича
на тему “Маркетингове забезпечення комерціалізації науково-технічної продукції зварювального виробництва”
за спеціальністю 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)

Порядок денний засідання Адміністративної ради від 03.04.2014 р.

Питання:

1. Питання приймальної комісії.

Доповідач: Можаровський В.М.

2. Про аналіз економічної та фінансової діяльності університету в 2013 р.

Доповідач: Субботіна Л.Г.

3. Про затвердження бюджету НТУУ "КПІ" на 2014 р.

Доповідач: Субботіна Л.Г.

Сторінки

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.