Січень 2014

Повідомлення про захист дисертації Сачка Романа Володимировича

04 лютого 2014 року о 14.30
на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.002.05 НТУУ “КПІ” відбудеться захист дисертації Сачка Романа Володимировича на тему
“Процес гранулоутворення мінерально-гумінових добрив” за спеціальністю
05.17.08 – процеси та обладнання хімічної технології
на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук

Сторінки

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.