Січень 2013

Повідомлення про захист дисертації Бондаренка Максима Васильовича

26 лютого 2013 року о 15.00
на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.002.26 НТУУ “КПІ” відбудеться захист дисертації Бондаренка Максима Васильовича
“Методи оцінювання джиттера в цифрових антенних решітках”
за спеціальністю 05.12.07 – антени та пристрої мікрохвильової техніки на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук

Повідомлення про захист дисертації Лободзинської Тетяни Петрівни

28 лютого 2013 року о 14.30
на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.002.23 НТУУ “КПІ” відбудеться захист дисертації Лободзинської Тетяни Петрівни
“ Формування механізму забезпечення конкурентоспроможності інноваційної продукції (на прикладі підприємств електротехнічної галузі)”
за спеціальністю 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)
на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук

(адреса: просп. Перемоги, 37, корп. 7, ауд. 41-Б)

Повідомлення про захист дисертації Коржова Євгена Олександровича

26 лютого 2013 року о 14.00
на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.002.23 НТУУ “КПІ” відбудеться захист дисертації Коржова Євгена Олександровича
“Управління інноваційною активністю машинобудівних підприємств”
за спеціальністю 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)
на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук

(адреса: просп. Перемоги, 37, корп. 7, ауд. 41-Б)

Повідомлення про захист дисертації Лисенка Миколи Владиславовича

22 лютого 2013 року о 14.30
на засіданні спеціалізованої вченої ради К 26.002.21 НТУУ “КПІ” відбудеться захист дисертації Лисенка Миколи Владиславовича
“Інноваційна парадигма вищої освіти України за умов переходу до інформаційного суспільства”
за спеціальністю 09.00.10 – філософія освіти
на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук

(адреса: просп. Перемоги, 37, корп. 7, ауд. 514)

Повідомлення про захист дисертації Мельник Оксани Леонідівни

21 лютого 2013 року о 14.30
на засіданні спеціалізованої вченої ради К 26.002.21 НТУУ “КПІ” відбудеться захист дисертації Мельник Оксани Леонідівни
“ Інтеграційні процеси в освіті (соціально-філософський аспект)”
за спеціальністю 09.00.10 – філософія освіти
на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук

Повідомлення про захист дисертації Коновалюка Максима Михайловича

18 лютого 2013 року о 15.00
на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.002.03 НТУУ “КПІ” відбудеться захист дисертації Коновалюка Максима Михайловича
“ Інформаційна технологія для оцінювання і прогнозування нелінійних нестаціонарних фінансових процесів ”
за спеціальністю 05.13.06 - інформаційні технології
на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук

(адреса: просп. Перемоги, 37, корп. 35, ауд. 001)

Повідомлення про захист дисертації Дрозденка Олександра Івановича

28 лютого 2013 року о 16.30
на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.002.19 НТУУ “КПІ” відбудеться захист дисертації Дрозденка Олександра Івановича
“Конструювання електроакустичних перетворювачів з урахуванням кавітаційних, електричних та теплових навантажень”
за спеціальністю 05.09.08 – прикладна акустика та звукотехніка
на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук

(адреса: просп. Перемоги, 37, корп. 12, ауд. 412)

Повідомлення про захист дисертації Россінського Володимира Миколайовича

27 лютого 2013 року о 16.30
на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.002.13 НТУУ “КПІ” відбудеться захист дисертації
Россінського Володимира Миколайовича
“Технологія фізико-хімічного очищення шахтних вод вугледобувних підприємств”
за спеціальністю 05.17.21 - технологія водоочищення на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук

(адреса: просп. Перемоги, 37, корп. 4, ауд. Велика хімічна)

Повідомлення про захист дисертації Кисельової Ольги Геннадіївни

28 лютого 2013 року о 14.30
на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.002.19 НТУУ “КПІ” відбудеться захист дисертації Кисельової Ольги Геннадіївни
“Система оцінки станів кровообігу людини на основі добового серцевого ритму”
за спеціальністю 05.11.17 – біологічні та медичні прилади і системи
на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук

(адреса: просп. Перемоги, 37, корп. 12, ауд. 412)

Повідомлення про захист дисертації Гребець Оксани Борисівни

26 лютого 2013 року о 16.00
на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.002.23 НТУУ “КПІ” відбудеться захист дисертації Гребець Оксани Борисівни
“Формування та реалізація системи стратегічного контролінгу на промислових підприємствах”
за спеціальністю 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)
на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук

(адреса: просп. Перемоги, 37, корп. 7, ауд. 41-Б)

Сторінки

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.