ДФ 26.002.153 З ПРАВОМ ПРОВЕДЕННЯ ЗАХИСТУ ДИСЕРТАЦІЇ МАТУШКІНА ДМИТРА СЕРГІЙОВИЧА НА ЗДОБУТТЯ СТУПЕНЯ ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ З ГАЛУЗІ ЗНАНЬ 14 – ЕЛЕКТРИЧНА ІНЖЕНЕРІЯ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 141 – ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА, ЕЛЕКТРОТЕХНІКА ТА ЕЛЕКТРОМЕХАНІКА

Спеціалізована вчена рада ДФ 26.002.153, утворена відповідно до наказу Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» N НСВС/37/24 від 12 квітня 2024 року, для захисту дисертації Матушкіна Дмитра Сергійовича на тему: «Короткострокове прогнозування генерації фотоелектричних станцій для задач зменшення небалансів в енергосистемі» з галузі знань 14 – Електрична інженерія за спеціальністю 141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка на здобуття ступеня доктора філософії, у складі:

Голова ради – д.ф.-м.н., проф. Гаєвський Олександр Юлійович, професор кафедри відновлюваних джерел енергії Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»;
Члени ради:
- к.т.н., доц. Веремійчук Юрій Андрійович, доцент кафедри електропостачання Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» (рецензент);
- д.т.н., проф. Розен Віктор Петрович, професор кафедри автоматизації електротехнічних та мехатронних комплексів Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» (рецензент);
- к.т.н., с.н.с. Трач Ігор Васильович, старший науковий співробітник відділу моделювання електроенергетичних об'єктів і систем № 3 Інституту електродинаміки НАН України (офіційний опонент);
- д.т.н., с.н.с. Кузнєцов Микола Петрович, заступник директора з наукової роботи Інституту відновлюваної енергетики НАН України (офіційний опонент).

НАКАЗ про створення разової СВР N НСВС/37/24 від 12 квітня 2024 року розміщений за посиланням:
https://rada.kpi.ua/node/1988

Посилання на веб-сайт, де здійснюватиметься трансляція захисту дисертації:

https://www.youtube.com/@vchenaradakpi/streams

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.