ДФ 26.002.67 З ПРАВОМ ПРОВЕДЕННЯ ЗАХИСТУ ДИСЕРТАЦІЇ КУБРАКА ВОЛОДИМИРА ОЛЕКСАНДРОВИЧА НА ЗДОБУТТЯ СТУПЕНЯ ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ З ГАЛУЗІ ЗНАНЬ 12 – ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ 122 – КОМП’ЮТЕРНІ ТЕХНОЛОГІЇ

Спеціалізована вчена рада ДФ 26.002.67, утворена відповідно до наказу Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» N НСВС/86/2023 від 17 листопада 2023 року, для захисту дисертації Кубрака Володимира Олександровича за спеціальною темою з галузі знань 12 - Інформаційні технології за спеціальністю 122 - Комп’ютерні науки на здобуття ступеня доктора філософії, у складі:
Голова ради – д.т.н., проф. Барабаш Олег Володимирович, професор кафедри інженерії програмного забезпечення в енергетиці Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»;
Члени ради:
- к.т.н., доцент Яковів Ігор Богданович, доцент Спеціальної кафедри № 5 Інституту спеціального зв’язку та захисту інформації Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» (рецензент);
- к.т.н., доцент Самойлов Ігор Володимирович, доцент Спеціальної кафедри № 1 Інституту спеціального зв’язку та захисту інформації Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» (рецензент);
- д.т.н., проф. Кузавков Василь Вікторович, начальник кафедри побудови телекомунікаційних систем Військового інституту телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут (офіційний опонент);
- д.т.н., доцент Жук Олександр Володимирович, начальник кафедри комунікаційних технологій та кіберзахисту Національного університету оборони України (офіційний опонент).

НАКАЗ про створення разової СВР N НСВС/86/2023 від 17 листопада 2023 року розміщений за посиланням:
https://rada.kpi.ua/node/1810

Дисертація містить відомості, що становлять державну таємницю і яким присвоєно гриф секретності «Таємно». Ознайомитись з дисертаційною роботою можна в ІСЗЗІ КПІ ім. Ігоря Сікорського, за умови виконання вимог Порядку організації та забезпечення режиму секретності в державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 грудня 2013 року № 939.

Трансляція захисту дисертації не здійснюватиметься у зв’язку з тим що дисертаційна робота містить відомості, що становлять державну таємницю і яким присвоєно гриф секретності «Таємно».

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.