ДФ 26.002.44 З ПРАВОМ ПРОВЕДЕННЯ ЗАХИСТУ МИКИТЮКА АРТЕМА В’ЯЧЕСЛАВОВИЧА НА ЗДОБУТТЯ СТУПЕНЯ ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ З ГАЛУЗІ ЗНАНЬ 12 – ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 122 – КОМП’ЮТЕРНІ НАУКИ

Спеціалізована вчена рада ДФ 26.002.44, утворена відповідно до наказу Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» N НСВС/75/2023 від 10 жовтня 2023 року, для захисту дисертації Микитюка Артема В’ячеславовича на тему: «Моделі та методики проєктування ситуаційного центру з кібербезпеки та формування правил з бази даних інтелектуальної SIEM-системи для нечіткої ідентифікації кіберінцидентів в спеціальній інформаційно-комунікаційній системі» (з грифом «Для службового користування») з галузі знань 12 – Інформаційні технології за спеціальністю 122 – Комп’ютерні науки на здобуття ступеня доктора філософії, у складі:

Голова ради – д.т.н., професор Іванченко Сергій Олександрович, професор Спеціальної кафедри № 1 Інституту спеціального зв’язку та захисту інформації Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»;
Члени ради:
- к.т.н., доцент Цуркан Василь Васильович, доцент Спеціальної кафедри № 5 Інституту спеціального зв’язку та захисту інформації Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» (рецензент);
- к.т.н., доцент Успенський Олександр Анатолійович, доцент Спеціальної кафедри № 5 Інституту спеціального зв’язку та захисту інформації Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» (рецензент);
- к.т.н., доцент Браіловський Микола Миколайович, доцент кафедри кібербезпеки та захисту інформації Факультету інформаційних технологій Київського національного університету імені Тараса Шевченка (офіційний опонент);
- к.т.н., доцент Чернега Володимир Миколайович, начальник кафедри інформаційно-аналітичних технологій Інституту інформаційно-комунікаційних технологій та кібероборони Національного університету оборони України (офіційний опонент).

НАКАЗ про створення разової СВР N НСВС/75/2023 від 10 жовтня 2023 року розміщений за посиланням:
https://rada.kpi.ua/node/1773

Дисертація містить відомості, що становлять службову інформацію і яким присвоєно гриф «Для службового користування». Ознайомитись з дисертаційною роботою, можна у Секторі документального забезпечення ІСЗЗІ КПІ ім. Ігоря Сікорського, за умови виконання вимог Інструкції про порядок ведення обліку, зберігання, використання і знищення документів та інших матеріальних носіїв інформації, що містять службову інформацію, в Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації України, затвердженої наказом Адміністрації Держспецзв’язку від 17 січня 2017 року № 35.
Трансляція захисту дисертації не здійснюватиметься у зв’язку з тим що дисертаційна робота містить відомості, що становлять службову інформацію і яким присвоєно гриф «Для службового користування».

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.