Листопад 2023

ДФ 26.002.51 З ПРАВОМ ПРОВЕДЕННЯ ЗАХИСТУ ДИСЕРТАЦІЇ ДИЧКИ АНДРІЯ ІВАНОВИЧА НА ЗДОБУТТЯ СТУПЕНЯ ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ З ГАЛУЗІ ЗНАНЬ 12 – ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕНОЛОГІЇ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 121 – ІНЖЕНЕРІЯ ПОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Спеціалізована вчена рада ДФ 26.002.51, утворена відповідно до наказу Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» N НСВС/80/2023 від 08 листопада 2023 року, для захисту дисертації Дички Андрія Івановича на тему: «Алгоритмічне та програмне забезпечення процесів автоматичної ідентифікації на основі багатоколірних завадостійких штрихових

НАКАЗ №НСВС/80/2023 ВІД 08.11.2023 ПРО СТВОРЕННЯ РАЗОВИХ СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ ВЧЕНИХ РАД ПО ЗАХИСТУ ДИСЕРТАЦІЙ НА ЗДОБУТТЯ СТУПЕНЯ ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ

НАКАЗ №НСВС/80/2023 ВІД 08.11.2023 ПРО СТВОРЕННЯ РАЗОВИХ СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ ВЧЕНИХ РАД ПО ЗАХИСТУ ДИСЕРТАЦІЙ НА ЗДОБУТТЯ СТУПЕНЯ ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ

Дичка А.І., Яценко Д.В., Лопата О.В., Ель-Рабай"а Дакер Таха Діб, Гевко Б.А., Левенчук Л.Б., Золотар А.С.

ПОВІДОМЛЕННЯ ЩОДО ПРИЗНАЧЕННЯ ДАТИ ЗАХИСТУ ДИСЕРТАЦІЇ НА ЗДОБУТТЯ СТУПЕНЯ ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ ЗАЙЧЕНКО ЮЛІЇ ОЛЕГІВНИ

Спеціалізована вчена рада ДФ 26.002.38 Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» повідомляє, що захист дисертаційної роботи Зайченко Юлії Олегівни на тему “Жанрово-стилістична домінанта в англомовних текстах фентезі: лінгвокультурологічний аспект (на матеріалі творів Р. Джордана, Дж. Р. Р. Мартіна та Дж. К.

ПОВІДОМЛЕННЯ ЩОДО ПРИЗНАЧЕННЯ ДАТИ ЗАХИСТУ ДИСЕРТАЦІЇ НА ЗДОБУТТЯ СТУПЕНЯ ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ МЕЛЬНИКА РОМАНА СЕРГІЙОВИЧА

Спеціалізована вчена рада ДФ 26.002.40 Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» повідомляє, що захист дисертаційної роботи Мельника Романа Сергійовича на тему “Вплив параметрів капілярної структури на інтенсивність тепловіддачі при кипінні в умовах капілярного транспорту та субатмосферних тисках” на

06 ЛИСТОПАДА 2023 Р., ПРОТОКОЛ № 10// ЗАСІДАННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ КПІ ІМ. ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО

1. К о н к у р с н і с п р а в и

2. Інноваційна Екосистема «Sikorsky Challenge Ukraine» та завдання посилення участі в ній науковців та студентів Університету.
Доповідає – проректор з наукової роботи Віталій ПАСІЧНИК;
директор навчально-методичного комплексу Інна МАЛЮКОВА

3. П о т о ч н і с п р а в и

ПОВІДОМЛЕННЯ ЩОДО ПРИЗНАЧЕННЯ ДАТИ ЗАХИСТУ ДИСЕРТАЦІЇ НА ЗДОБУТТЯ СТУПЕНЯ ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ СТАНЖИЦЬКОГО АНДРІЯ ОЛЕКСАНДРОВИЧА

Спеціалізована вчена рада ДФ 26.002.39 Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» повідомляє, що захист дисертаційної роботи

Сторінки

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.