Грудень 2022

ПОВІДОМЛЕННЯ ЩОДО ПРИЗНАЧЕННЯ ДАТИ ЗАХИСТУ ДИСЕРТАЦІЇ НА ЗДОБУТТЯ СТУПЕНЯ ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ МАЛЮТИ СЕРГІЯ ВАСИЛЬОВИЧА

Спеціалізована вчена рада ДФ.26.002.3 Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» повідомляє, що захист дисертаційної роботи Малюти Сергія Васильовича на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 15 – Автоматизація та приладобудування, за спеціальністю 153 – Мікро- та наносистемна техніка відбудеться 12.01.2023 р.

ДФ 26.002.11 З ПРАВОМ ПРОВЕДЕННЯ ЗАХИСТУ ДИСЕРТАЦІЇ БЕЛАСА АНДРІЯ ОЛЕГОВИЧА НА ЗДОБУТТЯ СТУПЕНЯ ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ З ГАЛУЗІ ЗНАНЬ 12 – ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 122 - КОМП’ЮТЕРНІ НАУКИ

Спеціалізована вчена рада ДФ 26.002.11, утворена відповідно до наказу Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» N НСВС/61/2022 від 20 грудня 2022 року, для захисту дисертації Беласа Андрія Олеговича на тему: «Моделі і методи інтелектуального аналізу даних для прогнозування нелінійних нестаціонарних процесів» з галузі знань 12 – Інфо

ДФ 26.002.10 З ПРАВОМ ПРОВЕДЕННЯ ЗАХИСТУ ДИСЕРТАЦІЇ МУСІЄНКО ОЛЬГИ СТАНІСЛАВІВНИ НА ЗДОБУТТЯ СТУПЕНЯ ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ З ГАЛУЗІ ЗНАНЬ 13 - МЕХАНІЧНА ІНЖЕНЕРІЯ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 131 – ПРИКЛАДНА МЕХАНІКА

Спеціалізована вчена рада ДФ 26.002.10, утворена відповідно до наказу Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» N НСВС/61/2022 від 20 грудня 2022 року, для захисту дисертації Мусієнко Ольги Станіславівни на тему: «Міцність та деформівність систем остеосинтезу з урахуванням властивостей ушкодженої кісткової тканини та її штучних замі

ДФ 26.002.9 З ПРАВОМ ПРОВЕДЕННЯ ЗАХИСТУ ДИСЕРТАЦІЇ МАРІЯША ЮРІЯ ІГОРОВИЧА НА ЗДОБУТТЯ СТУПЕНЯ ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ З ГАЛУЗІ ЗНАНЬ 15 – АВТОМАТИЗАЦІЯ ТА ПРИЛАДОБУДУВАННЯ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 151 – АВТОМАТИЗАЦІЯ ТА КОМП’ЮТЕРНО-ІНТЕГРОВАНІ ТЕХНОЛОГІЇ

Спеціалізована вчена рада ДФ 26.002.9, утворена відповідно до наказу Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» N НСВС/61/2022 від 20 грудня 2022 року, для захисту дисертації Маріяша Юрія Ігоровича на тему: «Модельно-прогнозуюче автоматичне керування режимом дуття кисневого конвертера з енергоефективним засвоєнням тепла» з галузі зна

ДФ 26.002.8 З ПРАВОМ ПРОВЕДЕННЯ ЗАХИСТУ ДИСЕРТАЦІЇ КУТУЗОВОЇ АНАСТАСІЇ СЕРГІЇВНИ НА ЗДОБУТТЯ СТУПЕНЯ ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ З ГАЛУЗІ ЗНАНЬ 16 - ХІМІЧНА ТА БІОІНЖЕНЕРІЯ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 161 - ХІМІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА ІНЖЕНЕРІЯ

Спеціалізована вчена рада ДФ 26.002.8, утворена відповідно до наказу Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» N НСВС/61/2022 від 20 грудня 2022 року, для захисту дисертації Кутузової Анастасії Сергіївни на тему: «Фотокаталітична активність нанокомпозитів на основі TiO2 до антибіотиків у водних об’єктах» з галузі знань 16 - Хімічна

ДФ 26.002.7 З ПРАВОМ ПРОВЕДЕННЯ ЗАХИСТУ ДИСЕРТАЦІЇ МАРТИНЕНКО ОЛЕНИ ВІКТОРІВНИ НА ЗДОБУТТЯ СТУПЕНЯ ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ З ГАЛУЗІ ЗНАНЬ 07 УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 073 МЕНЕДЖМЕНТ

Спеціалізована вчена рада ДФ 26.002.7, утворена відповідно до наказу Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» N НСВС/61/2022 від 20 грудня 2022 року, для захисту дисертації Мартиненко Олени Вікторівни на тему: «Організаційно-економічне забезпечення реалізації експортного потенціалу промислових підприємств» з галузі знань 07 Управл

ДФ 26.002.6 З ПРАВОМ ПРОВЕДЕННЯ ЗАХИСТУ ДИСЕРТАЦІЇ ЮСИНА ЯКОВА ОЛЕКСІЙОВИЧА НА ЗДОБУТТЯ СТУПЕНЯ ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ З ГАЛУЗІ ЗНАНЬ 12 – ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 121 –ІНЖЕНЕРІЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Спеціалізована вчена рада ДФ 26.002.6, утворена відповідно до наказу Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» N НСВС/61/2022 від 20 грудня 2022 року, для захисту дисертації Юсина Якова Олексійовича на тему: «Методи та програмні засоби метаморфічного тестування програмних систем автоматичної кластеризації природномовних текстових да

ДФ 26.002.5 З ПРАВОМ ПРОВЕДЕННЯ ЗАХИСТУ ДИСЕРТАЦІЇ ТАРАНА ВЛАДИСЛАВА ІГОРОВИЧА НА ЗДОБУТТЯ СТУПЕНЯ ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ З ГАЛУЗІ ЗНАНЬ 12 – ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 123 – КОМП’ЮТЕРНА ІНЖЕНЕРІЯ

Спеціалізована вчена рада ДФ 26.002.5, утворена відповідно до наказу Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» N НСВС/61/2022 від 20 грудня 2022 року, для захисту дисертації Тарана Владислава Ігоровича на тему: «Метод адаптації глибоких нейронних мереж до апаратного забезпечення зі спеціалізованою архітектурою» з галузі знань 12 – І

ДФ 26.002.4 З ПРАВОМ ПРОВЕДЕННЯ ЗАХИСТУ ДИСЕРТАЦІЇ ПОЛІЩУКА ОЛЕКСАНДРА СЕРГІЙОВИЧА НА ЗДОБУТТЯ СТУПЕНЯ ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ З ГАЛУЗІ ЗНАНЬ 16 – ХІМІЧНА ТА БІОІНЖЕНЕРІЯ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 163 – БІОМЕДИЧНА ІНЖЕНЕРІЯ

Спеціалізована вчена рада ДФ 26.002.4, утворена відповідно до наказу Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» N НСВС/61/2022 від 20 грудня 2022 року, для захисту дисертації Поліщука Олександра Сергійовича на тему: «Комплексне удосконалення функціональних характеристик інтраокулярних лінз» з галузі знань 16 – Хімічна та біоінженерія

Сторінки

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.