Листопад 2022

12 ГРУДНЯ 2022 Р., ПРОТОКОЛ № 8// ЗАСІДАННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ КПІ ІМ. ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО

1. К о н к у р с н і с п р а в и:
2. Про стимулювання патентно-ліцензійної діяльності в КПІ ім. Ігоря Сікорського.
Доповідає – проректор з наукової роботи Віталій ПАСІЧНИК
3. П о т о ч н і с п р а в и:

ДФ 26.002.3 З ПРАВОМ ПРОВЕДЕННЯ ЗАХИСТУ ДИСЕРТАЦІЇ МАЛЮТИ СЕРГІЯ ВАСИЛЬОВИЧА НА ЗДОБУТТЯ СТУПЕНЯ ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ З ГАЛУЗІ ЗНАНЬ 15 – АВТОМАТИЗАЦІЯ ТА ПРИЛАДОБУДУВАННЯ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 153 – МІКРО- ТА НАНОСИСТЕМНА ТЕХНІКА

Спеціалізована вчена рада ДФ 26.002.3, утворена відповідно до наказу Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» N НСВС/56/2022 від 10 листопада 2022 року, для захисту дисертації Малюти Сергія Васильовича на тему: «Особливості застосування нанотехнологій зондової мікроскопії в діагностиці та направленій модифікації поверхонь напівпров

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.