12 ГРУДНЯ 2022 Р., ПРОТОКОЛ № 8// ЗАСІДАННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ КПІ ІМ. ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО

1. К о н к у р с н і с п р а в и:
2. Про стимулювання патентно-ліцензійної діяльності в КПІ ім. Ігоря Сікорського.
Доповідає – проректор з наукової роботи Віталій ПАСІЧНИК
3. П о т о ч н і с п р а в и:

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.