Жовтень 2022

01 ЛИСТОПАДА 2022 Р., ПРОТОКОЛ № 7// ЗАСІДАННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ КПІ ІМ. ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО

1. Деякі питання управління Університетом
Доповідає – ректор Михайло ЗГУРОВСЬКИЙ
(регламент 10 хв)

2. Про удосконалення управління інтелектуальною власністю КПІ ім. Ігоря Сікорського
Доповідає – проректор з наукової роботи Віталій ПАСІЧНИК
(регламент 10 хв)

3. П о т о ч н і с п р а в и.

ДФ 26.002.2 З ПРАВОМ ПРОВЕДЕННЯ ЗАХИСТУ ДИСЕРТАЦІЇ ТИШКОВЕЦЬ МАРІЇ ВЯЧЕСЛАВІВНИ НА ЗДОБУТТЯ СТУПЕНЯ ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ З ГАЛУЗІ ЗНАНЬ 13 – МЕХАНІЧНА ІНЖЕНЕРІЯ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 136 – МЕТАЛУРГІЯ

Спеціалізована вчена рада ДФ 26.002.2, утворена відповідно до наказу Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» N НСВС/49/2022 від 17 жовтня 2022 року (зі змінами згдідно наказу №НСВС/60/2022 від 20.12.2022 року) , для захисту дисертації Тишковець Марії Вячеславівни на тему: «Створення неорганічних зв’язувальних компоне

ДФ 26.002.1 З ПРАВОМ ПРОВЕДЕННЯ ЗАХИСТУ ДИСЕРТАЦІЇ СМІРНОВОЇ ЯНИ ОЛЕКСАНДРІВНИ НА ЗДОБУТТЯ СТУПЕНЯ ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ З ГАЛУЗІ ЗНАНЬ 13 – МЕХАНІЧНА ІНЖЕНЕРІЯ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 136 – МЕТАЛУРГІЯ

Спеціалізована вчена рада ДФ 26.002.1, утворена відповідно до наказу Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» N НСВС/49/2022 від 17 жовтня 2022 року (зі змінами згдідно наказу №НСВС/60/2022 від 20.12.2022 року) , для захисту дисертації Смірнової Яни Олександрівни на тему: «Створення основ технологій виготовлення шаруватих метало-ке

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.