До уваги наукової спільноти КПІ ім. Ігоря Сікорського!

До уваги наукової спільноти КПІ ім. Ігоря Сікорського!

Інформація про утворення спецрад - https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-rishen-atestacijnoyi-kolegi...

https://mon.gov.ua/ua/tag/atestatsiya-kadriv-vishchoi-kvalifikatsii - веб-сторінка Департаменту атестації кадрів вищої кваліфікації

Поновлена інформація щодо посилань на нормативно-правові акти, інструктивні листи Міністерства (перелік може бути не вичерпний) які регулюють процес підготовки здобувачів наукових ступенів, утворення спецрад та їх діяльності, порядок захисту дисертацій і присудження наукових ступенів кандидата та доктора наук:

1) https://mon.gov.ua/ua/nauka/nauka/atestaciya-kadriv-vishoyi-kvalifikaciy... - Інструктивний лист «Щодо застосування законодавства з питань присудження наукових ступенів» від 08.02.2022 р. № 1/2136-22

2) https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/848-19#Text - ЗУ "Про наукову і науково-технічну діяльність"

3) https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/261-2016-%D0%BF#Text - Порядок підготовки здобувачів...

4.1) https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1133-11#Text - Перелік наукових спеціальностей
4.2) https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/266-2015-%D0%BF#Text - Перелік галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти
4.3) https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1460-15#Text - Таблиця відповідності Переліку наукових спеціальностей та Переліку галузей знань і спеціальностей

5.1) https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v31-0330-06#Text - Паспорти наукових спеціальностей 08.00.01-08.00.03, 08.00.05, 08.00.07, 08.00.09-08.00.11
5.2) https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v06_1330-07#Text - Паспорт наукової спеціальності 08.00.04
5.3) https://mon.gov.ua/ua/nauka/nauka/atestaciya-kadriv-vishoyi-kvalifikaciy... (наказ від 29.12.2014 № 1528, додатки 13 та 14) - Паспорти наукових спеціальностей 08.00.06 та 08.00.08
5.4) https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/va11-330-04#Text - Паспорт наукової спеціальності 21.04.01
5.5) https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v66-0330-08#Text - Паспорт наукової спеціальності 21.04.02

6) https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0155-17#Text - Вимоги до оформлення дисертації

7.1) https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1086-19#Text - Вимоги до опублікування результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів
7.2) https://mon.gov.ua/storage/app/media/atestatsiya-kadriv-vyshchoi-kvalifi... - лист МОН щодо застосування наказів 1220 та 1112

8) https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1197-2021-%D0%BF#Text - Порядок присудження та позбавлення наукового ступеня доктора наук

9) https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0028-22#top - Положення про спеціалізовану вчену раду з присудження наукового ступеня доктора наук

10) https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0885-15#Text - Про оприлюднення дисертацій та відгуків офіційних опонентів

11) https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/55-2010-%D0%BF#Text - Таблиця транслітерації українського алфавіту латиницею

Нормативно-правові акти, що втратили чинність, та все ж актуальні для здобувачів, підготовка яких розпочата до 01.09.2016 р.

12) https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/309-99-%D0%BF#Text - Положення про підготовку науково-педагогічних і наукових кадрів

13) https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/567-2013-%D0%BF#Text - Порядок присудження наукових ступенів

14) https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1851-12#Text - Вимоги до опублікування результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук (див. також посилання під № 7.2)

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.