Лютий 2022

НАКАЗ №НСВС/16/2022 ВІД 17.02.2022 ПРО ВИДАЧУ ДИПЛОМІВ ДОКТОРІВ ФІЛОСОФІЇ НА ПІДСТАВІ РІШЕННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ УНІВЕРСИТЕТУ ВІД 14 ЛЮТОГО 2022 РОКУ, ПРОТОКОЛ №3 ТА НАКАЗУ МОН ВІД 01.02.2022, № 89

На підставі рішення Вченої ради Університету від 14 лютого 2022 р., протокол № 3 та наказу МОН України № 89 від 01 лютого 2022 р. ухвалено видати диплом доктора філософії
- Надеран Марьям (Республіка Іран) за спеціальністю 122 «Комп’ютерні науки»,
- Втерковському Михайлу Ярославовичу за спеціальністю 132 «Матеріалознавство»,

Щодо застосування законодавства з питань присудження наукових ступенів

Шановні учасники підготовки та атестації здобувачів наукових ступенів!

Інформуємо про інструктивний лист МОН України "Щодо застосування законодавства з питань присудження наукових ступенів" від 08.02.2022 р. № 1/2136-22

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ! Перевірка та відправлення документів про утворення докторських рад здійснюється Службою вченого секретаря Університету.

Нормативні документи

Нормативні документи:

Сайт МОН України. Атестація кадрів вищої кваліфікації:
https://mon.gov.ua/ua/tag/atestatsiya-kadriv-vishchoi-kvalifikatsii
Наказ про затвердження вимог до оформлення дисертації
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0155-17
Про внесення ЗМІНИ до наказу Міністерства освіти і науки України від 23 вересня 2019 року № 1220

Сторінки

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.