Інформаційний лист МОН України щодо атестації здобувачів доктора філософії

Шановні учасники процесу підготовки та атестації здобувачів ступеня доктора філософії.

Інформуємо, що 27.01.2022 р. набрала чинності постанова Кабінету Міністрів України від 12 січня 2022 року № 44 "Про затвердження Порядку присудження ступеня доктора філософії та скасування рішення разової спеціалізованої вченої ради закладу вищої освіти, наукової установи про присудження ступеня доктора філософії"

Просимо ретельно ознайомитись та слідувати нормам нормативно-правових актів, зазначених нижче (перелік не вичерпний):

1) https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18#Text - Закон України "Про вищу освіту"

2) https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/261-2016-%D0%BF#Text - Порядок підготовки здобувачів ступеня доктора філософії ...

3) https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/44-2022-%D0%BF#Text - Порядок присудження ступеня доктора філософії та скасування рішення разової спеціалізованої вченої ради закладу вищої освіти, наукової установи про присудження ступеня доктора філософії

4.1) https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0122-21#Text - форма академічної довідки про виконання освітньо-наукової програми та форма диплому доктора філософії
(до підпункту 1 пункту 10 та абзацу четвертого пункту 33 Порядку присудження ступеня доктора філософії ...)

4.2) https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0164729-21#Text - методичні рекомендації щодо опису документів про вищу освіту (наукові ступені) та додатків до них, академічної довідки

4.3) https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/811-2020-%D0%BF#Text - Перелік обов'язкової інформації, яка повинна міститися в документах про вищу освіту (наукові ступені)

5) https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0155-17#Text - вимоги щодо оформлення дисертації (до абзацу третього пункту 6 Порядку присудження ступеня доктора філософії ...)

6) https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0474-19#n22 - форма рішення спеціалізованої вченої ради про присудження ступеня доктора філософії (зазначена форма буде змінена та приведена у відповідність до Постанови КМУ № 44 від 12.01.2022 р.)

P.S. Звертаємо увагу, що атестація здобувачів ступеня доктора філософії спеціалізованими вченими радами, утвореними МОН до 01.01.2022 р.,
здійснюється відповідно до Тимчасового прядку присудження ступеня доктора філософії, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06.03.2019 р. № 167, див. пункт 2 Постанови КМУ № 44 від 12.01.2022 р. та лист МОН - https://mon.gov.ua/storage/app/media/atestatsiya-kadriv-vyshchoi-kvalifi...
Номера дипломів здобувачів PhD зазначатимуться у відповідних наказах МОН за результатами засідань Атестаційної колегії Міністерства

Нові нормативні документи розміщені:
АТЕСТАЦІЯ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ КАДРІВ - НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ
або за посиланням: https://rada.kpi.ua/node/1623

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.