Травень 2021

ПОВІДОМЛЕННЯ ЩОДО ПЕРЕНЕСЕННЯ У ДИСТАНЦІЙНИЙ РЕЖИМ ЗАХИСТУ ТА АДРЕСИ ПІДКЛЮЧЕННЯ ДО ВІДЕОКОНФЕРЕНЦІЇ ЗАХИСТУ ДИСЕРТАЦІЇ НА ЗДОБУТТЯ НАУКОВОГО СТУПЕНЯ ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ ДОРОЖИНСЬКОЇ ГАННИ ВАСИЛІВНИ

Спеціалізована вчена рада ДФ 26.002.044 Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» повідомляє, що захист дисертаційної роботи Дорожинської Ганни Василівни на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 15 «Автоматизація та приладобудування», за спеціальністю 152 «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка», який було запла

ПОВІДОМЛЕННЯ ЩОДО ПРИЗНАЧЕННЯ ДАТИ ЗАХИСТУ ДИСЕРТАЦІЇ НА ЗДОБУТТЯ СТУПЕНЯ ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ ДОРОЖИНСЬКОЇ ГАННИ ВАСИЛІВНИ

Спеціалізована вчена рада ДФ 26.002.044 Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» повідомляє, що захист дисертаційної роботи Дорожинської Ганни Василівни на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 15 - Автоматизація та приладобудування за спеціальністю 152 – Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка відбудеться 10 ч

ПОВІДОМЛЕННЯ ЩОДО ПРИЗНАЧЕННЯ ДАТИ ЗАХИСТУ ДИСЕРТАЦІЇ НА ЗДОБУТТЯ СТУПЕНЯ ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ ОЛЕКСИШЕНА ВІТАЛІЯ ОЛЕКСАНДРОВИЧА

Спеціалізована вчена рада ДФ 26.002.026 Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» повідомляє, що захист дисертаційної роботи Олексишена Віталія Олександровича на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 13 Механічна інженерія за спеціальністю 133 Галузеве машинобудування відбудеться 27 травня 2021 року, 12.00 за адресою: м.

ДФ 26.002.040 З ПРАВОМ ПРИЙНЯТТЯ ДО РОЗГЛЯДУ ТА ПРОВЕДЕННЯ ЗАХИСТУ ДИСЕРТАЦІЇ ГУСЄВОЇ ЮЛІЇ ІГОРІВНИ НА ЗДОБУТТЯ СТУПЕНЯ ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ З ГАЛУЗІ ЗНАНЬ 10 ПРИРОДНИЧІ НАУКИ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 104 – ФІЗИКА ТА АСТРОНОМІЯ

Спеціалізована вчена рада ДФ 26.002.040 утворена відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 01 квітня 2021 року N 398.
14 травня 2021 року прийнято до захисту дисертацію на здобуття ступеня доктора філософії Гусєвої Юлії Ігорівни на тему: "Спінові й акустичні хвилі в системах з плоскими неоднорідними дефектами" за спеціальністю 104 Фізика та астрономія.

ДФ 26.002.043 З ПРАВОМ ПРИЙНЯТТЯ ДО РОЗГЛЯДУ ТА ПРОВЕДЕННЯ ЗАХИСТУ ДИСЕРТАЦІЇ МОСКАЛЕНКА ЮРІЯ ВОЛОДИМИРОВИЧА НА ЗДОБУТТЯ СТУПЕНЯ ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ З ГАЛУЗІ ЗНАНЬ 12 ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 122 – КОМП’ЮТЕРНІ НАУКИ

Спеціалізована вчена рада ДФ 26.002.043 утворена відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 30 квітня 2021 року N 494.
20 травня 2021 року прийнято до захисту дисертацію на здобуття ступеня доктора філософії Москаленка Ю.В. на тему: "Методи розпізнавання за діагностичним сигналом на основі гібридних нейронних мереж" за спеціальністю 122 – Комп’ютерні науки.

НАКАЗ №НСВС/23/2021 ВІД 19.05.2021 ПРО ВИДАЧУ ДИПЛОМІВ ДОКТОРІВ ФІЛОСОФІЇ НА ПІДСТАВІ РІШЕННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ УНІВЕРСИТЕТУ ВІД 17 ТРАВНЯ 2021 РОКУ, ПРОТОКОЛ №5 та Наказу МОН від 15 квітня 2021 року №420

На підставі рішення Вченої ради Університету від 17 травня 2021 року, протокол № 5 ухвалено видати дипломи доктора філософії:
- Покрас Олені Семенівні за спеціальністю 051 «Економіка»;
- Ситайло Уляні Василівні за спеціальністю 051 «Економіка»;
- Мажарі Глібу Анатолійовичу, спеціальність 051 «Економіка»;

Міністерство освіти і науки України пропонує для громадського обговорення:

- проєкт Порядку присудження доктора наук, розробленого відповідно до Закону України від 30 березня 2021 року № 1369-IХ «Про внесення змін до деяких законів України щодо врегулювання окремих питань присудження наукових ступенів та ліцензування освітньої діяльності»

17 травня 2021 р., протокол № 5// Засідання Вченої ради КПІ ім. Ігоря Сікорського

1. К о н к у р с н і с п р а в и:

2. Про вдосконалення структури підрозділів Університету.
Доповідає – перший проректор Юрій ЯКИМЕНКО

3. Про підсумки роботи Науково-технічної бібліотеки за 2017-2020 рр. та Стратегію її розвитку на 2021-2025 рр.
Доповідає – директор НТБ Оксана БРУЙ

4. П о т о ч н і с п р а в и:

Міністерство освіти і науки України пропонує для громадського обговорення:

1) проєкт переліку наукових спеціальностей за галузями науки, який розроблений відповідно до статті 42 Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність» -

Сторінки

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.