17 травня 2021 р., протокол № 5// Засідання Вченої ради КПІ ім. Ігоря Сікорського

1. К о н к у р с н і с п р а в и:

2. Про вдосконалення структури підрозділів Університету.
Доповідає – перший проректор Юрій ЯКИМЕНКО

3. Про підсумки роботи Науково-технічної бібліотеки за 2017-2020 рр. та Стратегію її розвитку на 2021-2025 рр.
Доповідає – директор НТБ Оксана БРУЙ

4. П о т о ч н і с п р а в и:

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.