Серпень 2018

Повідомлення про захист дисертації Блінова Ігоря Вікторовича

26 вересня 2018 року о 15.00
на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.002.20 КПІ ім. Ігоря Сікорського
відбудеться захист дисертації Блінова Ігоря Вікторовича
на тему: "Наукові основи організації взаємодії сегментів ринку електричної енергії”
за спеціальністю 05.14.01 – енергетичні системи та комплекси
на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук

Повідомлення про захист дисертації Трохименко Ганни Григорівни

25 вересня 2018 року о 14.30
на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.002.05 КПІ ім. Ігоря Сікорського
відбудеться захист дисертації Трохименко Ганни Григорівни
на тему "Комплексні маловідходні технології захисту від забруднення гідроекосистем (на прикладі Миколаївської області)"
за спеціальністю 21.06.01 – екологічна безпека

Повідомлення про захист дисертації Семеняко Олександра Володимировича

25 вересня 2018 року о 15.00
на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.002.09 КПІ ім. Ігоря Сікорського
відбудеться захист дисертації Семеняко Олександра Володимировича
на тему: “Закономірності процесів переносу в теплообмінних поверхнях з плоско-овальних труб з поперечним оребренням”

Повідомлення про захист дисертації Петренка Олексія Олексійовича

25 вересня 2018 року о 15.00
на засіданні спеціалізованої вченої ради К 26.002.17 КПІ ім. Ігоря Сікорського
відбудеться захист дисертації Петренка Олексія Олексійовича
на тему: “Стратегії розвитку сервіс-орієнтованих систем у хмарному середовищі”
за спеціальністю 05.13.12 – системи автоматизації проектувальних робіт

Повідомлення про захист дисертації Нагірняк Світлани Валеріївни

19 вересня 2018 року о 15.00
на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.002.13 КПІ ім. Ігоря Сікорського
відбудеться захист дисертації Нагірняк Світлани Валеріївни
на тему: “Наноструктури SnO2 різної морфології: синтез, властивості, застосування”
за спеціальністю 05.17.01 – технологія неорганічних речовин

Повідомлення про захист дисертації Дунської Алли Рашидівни

11 вересня 2018 року о 14.00
на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.002.23 КПІ ім. Ігоря Сікорського
відбудеться захист дисертації Дунської Алли Рашидівни
на тему “Інноваційний механізм розвитку підприємств целюлозно-паперової промисловості”
за спеціальністю 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.