Туз Юліан Михайлович

Туз Юліан Михайлович (нар. у 1934) - д.т.н., професор, завідувач кафедри автоматизації експериментальних досліджень. Член Нью-Йоркської Академії наук та Американського товариства інженерів-електронників. З 1956 працює в Київському політехнічному інституті. У 1965 захистив кандидатську дисертацію, у 1972 - докторську. 3 1975 до 1984 працював деканом факультету електро-приладобудування та обчислювальної техніки. З 1976 працює завідувачем кафедри автоматизації експериментальних досліджень, а також очолює НДІ з тією ж назвою.
Основним напрямом наукових інтересів є дослідження в галузі комп'ютеризованих систем експериментальних досліджень на основі структурно-алгоритмічних методів підвищення точності. Він був науковим керівником програм Міністерства освіти та науки, членом експертних рад ДАК МОНУ та комітету з Державних премій України, Головою НМК МОНУ з напряму освіти “Метрологія та вимірювальна техніка”. Результати досліджень впроваджені у вигляді серійних приладів або унікальних систем на підприємствах Києва, Таллінна, Омська, Саратова, Рязані, Санкт-Петербурга, Москви, на заводах Міністерства оборони, Китаю, Німеччини. Його розробки демонструвалися на міжнародних виставках у Дюсельдорфі, Вроцлаві, на виставці СеВІТ.
Організатор багатьох міжнародних та республіканських конференцій, член редколегій журналів “Український метрологічний журнал”, “Метрологія та прилади”.
Підготував 35 кандидатів та 3 доктори наук.
Лауреат Державної премії України, премій Київського політехнічного інституту.
Нагороджений орденом “Знак Пошани”, значком “Золота Голка” Мюнхенського технічного університету, подякою Київського міського Голови, почесним професором НТУУ “КПІ”.
Автор понад 350 наукових праць, в тому числі 9 навчальних посібників та монографій, має 102 авторських свідоцтв та зарубіжних патентів. Основні наукові праці: “Структурні методи підвищення точності” (1976), “Організація та планування вимірювального експерименту” (1987), “Автоматизація проектування пристроїв вимірювальної техніки” (1988).

Доповідь:
Загальна кількістьідентифікованих фізичних величин приблизно 600
Терміни та визначення
Терміни та визначення
Терміни та визначення
Терміни та визначення
Терміни та визначення
Одиниці системи СІ
Ієрархія еталонів
Фундаментальні фізичні константи
Фундаментальні фізичні константи
Основні одиниці системи СІ
Основні одиниці системи СІ
Міжнародний еталон метра, що використовувався з 1889 по 1960 рік
Еталон маси
Кількість державних, вторинних та вихідних еталонів фізичних величин в Україні
Карта розташування Державних еталонів України
Карта розташування вторинних еталонів України
Методи підвищення точності
Модель процесу вимірювального перетворення
Класи рівнянь

Основні технічні дані за ТТЗ на ДКР “Батуметр”
Діапазон напруг 10-3 В – 103 В
Діапазон частот 10 Гц – 30 МГц
 10-5 - 3·10-3
S 5·10-5 - 1·10-3
S 5·10-5 - 5·10-3
 10-5 - 3·10-3
Середньоквадратичне значення напруги змінного струму
Схема термокомпарування
Загальний вигляд еталону «Батуметр»
Структурна схема еталону «Батуметр»
Термоелектричні ефекти
Графік розподілу температури (ЕРС) вздовж нагрівача
Відносна похибка переходу від постійної напруги до змінної в частках вхідної напруги
Порівняльний графік температурної нестабільності затискачів з різними ізоляторами
РТВ
Rohde & Schwarz
ТВБ-3 № 16 (найкраща)
ТВБ-3 № 12 (найгірша)
ДТПТ-6 № 109 (найкраща) 1-й нагрівач, 5 В
ДТПТ-6 № 134 (найгірша)2-й нагрівач, 8 В
Загальний вигляд еталонного перетворювача напруги термоелектричного (ЕПНТЕ)
Принцип перетворення напруги в інтервал часу
Синус-ступінчата напруга
Визначення похибки переходу з напруги змінного струму на напругу постійного струму перетворювачів ЕПНТЕ 1В, ЕПНТЕ 2В
Спрощена еквівалентна схема ЕПНТЕ 2 В
Формула для підрахунку відносної частотної похибки, виражена через елементи еквівалентної схеми
Залежність частотної похибки на частоті 30 МГц (пакет MicroCap)
Залежність похибки на частоті 30 МГц від ємностей (в ppm) при R = 180 Ом
Ланцюг визначення частотних похибок
Середньоарифметичне значення частотних похибок
Необхідна вольт-герцова площа
Схема високовольтного підсилювача з взаємозалежними зворотними зв’язками на п'яти операційних підсилювачах
Векторна діаграма високовольтного багаточарункового підсилювача
Залежність вихідної напруги окремих ОП від фазового зсуву та кількості ОП для досягнення сумарної напруги 30 В
Залежність струмів кожного підсилювача від кількості каскадів в схемі
Спрощена принципова схема підсилювача 100 В, 1 МГц
Підсилювач напруги 30 В 30 МГц з термоелектричним перетворювачем
Підсилювач напруги 30 В 30 МГц без кришки
Підсилювачі 30 В 1 МГц, 100 В 1 МГц, 300 В 100 кГц
Підсилювач напруги 1000 В 100 кГц
Визначення шляхом термокомпарування похибок переходу зі змінної напруги на постійну ЕПНТЕ та ПНТЭ-12/2 з суміжними значеннями номінальних напруг на частоті калібрування 1 кГц
Експериментальна оцінка частотної похибки опорного ЕПНТЕ
Визначення інструментальної складової невилученої систематичної похибки автоматизованої системи ВЕ при вимірюваннях для визначення різниці похибок переходу зі змінної напруги до постійної шляхом термокомпарування
Визначення інструментальної складової невилученої систематичної похибки автоматизованої системи ВЕ при вимірюваннях для визначення різниці частотних похибок
Визначення похибки передачі розміру одиниці напруги від ЕПНТЕ та ПНТЭ-12/2 до ППНТЕ та ПНТЭ-12
Структурна схема системи дослідження частотної похибки повіряємого термоперетворювача
Структурна схема підсистеми стабілізації
Часова діаграма роботи
Вікно переліку можливих експериментів
Візуалізація даних вимірювання та графіку різниці частотних похибок
Військова метрологічна схема передавання розміру одиниці електричної напруги від 0,1 В до 1000 В змінного струму в діапазоні частот від 10 Гц до 30 МГц
Вольт-частотні площі еталону «Батуметр» та державних еталонів України
Вольт-частотні площі еталону «Батуметр» та національних еталонів США
Вольт-частотні площі еталону «Батуметр» та національних еталонів ФРН
Вольт-частотні площі еталону «Батуметр» та державних еталонів РФ
Вольт-частотні площі еталону «Батуметр» та державних еталонів Білорусі
Вольт-частотні площі еталону «Батуметр» та еталонів виробництва фірми HOLT
Порівняльна таблиця похибок за ТТЗ та за результатами атестації

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.