ДО УВАГИ СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ ВЧЕНИХ РАД, ЗДОБУВАЧІВ та їх НАУКОВИХ КЕРІВНИКІВ (КОНСУЛЬТАНТІВ)!!!

В результаті проведеного аналізу оформлення дисертацій, поданих до МОН, було виявлено, що окремі спеціалізовані вчені ради допускають типові порушення вимог
наказу МОН від 12.01.2017 № 40 "Про затвердження Вимог до оформлення дисертації":

А саме:

1. На титульній сторінці зазначено найменування лише одного закладу вищої освіти (наукової установи).

А має бути: "Найменування вищого навчального закладу або найменування наукової установи, у якому (якій) здійснювалася підготовка" та
"Найменування наукової установи або найменування вищого навчального закладу, у спеціалізованій вченій раді якої (якого) відбудеться захист".
Особливо актуальним це стане тоді, коли з Порядку присудження наукових ступенів виключакть автореферат!

2. Зазначення коду і найменування спеціальності та назви галузі знань на титульній сторінці дисертації (за постановою КМУ від 29.04.2015 № 266).

В дисертаціях, що захищаються з наукових спеціальностей (наказ МОН від 14.09.2011 № 1057 "Про затвердження Переліку наукових спеціальностей") код та галузь знань не зазначаються!
Для докторських дисертацій, що підготовлені за постановою від 23.03.20165 КМУ № 261 "Про затвердження Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах)" код і найменування спеціальності та галузь знань, за постановою КМУ від 29.04.2015 № 266 "Про затвердження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти", вказується лише у висновку установи про наукову та практичну цінність результатів дисертації.

3. Недостатній обсяг анотації!

Обсяг анотації становить 0,2 - 0,3 авторських аркуша!!!
Обсяг тексту анотації українською мовою має бути у цих межах, а англійською має подаватися його переклад!

4. Дублювання в анотації списку публікацій здобувача українською та англійською мовами!

Анотація подається державною та англійською мовами.
Список публікацій здобувача необхідно вказувати один раз мовою оригіналу вже після перекладу!

5. Зміст дисертації як структурний елемент розміщено на початку дисертації!

Зміст, як структурний елемент розміщується після анотації!

6. Відсутність додатку "Список публікацій здобувача за темою дисертацій" як такого або не зазначення, що такий список є саме додатком.

Список публікацій здобувача за темою дисертації та відомості про апробацію результатів дисертації є обов’язковим додатком до дисертації з відповідною нумерацією!

7. Нумерація публікацій здобувача у додатку "Список публікацій здобувача за темою дисертацій" починається не номером 1.

Нумерація публікацій здобувача у додатку "Список публікацій здобувача за темою дисертацій" має починається з номеру 1.

Прошу голів, заступників голів і вчених секретарів спеціалізованих вчених рад, а також здобувачів та наукових їх керівників (консультатів) врахувати вищезазначену інформацію в подальшій роботі спецрад та звертаю увагу на необхідність неухильного дотримання вимог нормативно-правових актів з питань підготовки та атестації здобувачів наукових ступенів.

P.S. Конкретні персональні зауваження будуть надіслані безпосередньо на ел.пошту конкретної спецради, що допустила відповідні порушення.

З повагою

Андрій Гаєвський, 044 287 82 26

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.