Фокін Андрій Артурович

Фокін Андрій Артурович

Завідувач кафедри хімії
та технології органічних речовин ХТФ НТУУ «КПІ»,
д.т.н., професор
Доповідь на тему: «Органічні молекули в наноелектроніці»

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.