15 травня 2017 р., протокол № 5// Засідання Вченої ради КПІ ім. Ігоря Сікорського

1. Про вибори Голови Вченої ради університету.
Доповідає – учений секретар Мельниченко А.А.
2. Про затвердження Положення про організацію освітнього процесу в КПІ ім. Ігоря Сікорського.
Доповідає – заст. голови експертно-кваліфікаційної комісії Гожій С.П.
3. Про затвердження змін до правил прийому у 2017 р.
Доповідає – перший проректор Якименко Ю.І.
4. Про підсумки комплексного моніторингу якості підготовки фахівців у КПІ ім. Ігоря Сікорського.
Доповідає – директор ІМЯО Перестюк Марія Миколаївна
5. Про конкурс держбюджетних робіт.
Доповідає – проректор Ільченко М.Ю.
6. К о н к у р с н і с п р а в и:
7. П о т о ч н і с п р а в и:

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.