Повідомлення про захист дисертації Єщенка Віктора Олексійовича

31 жовтня 2016 року о 15.00
на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.002.01 НТУУ “КПІ” відбудеться захист дисертації Єщенка Віктора Олексійовича
на тему "Напружено-деформований стан біомеханічних систем металоостеосинтезу"
за спеціальністю 01.02.04 – механіка деформівного твердого тіла
на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук
(адреса: просп. Перемоги, 37, корп. 1, ауд. 166)
Текст дисертації Єщенка В.О.

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.