Повідомлення про захист дисертації Жалдак Ганни Петрівни

29 грудня 2015 року о 16.00
на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.002.23 НТУУ “КПІ”
відбудеться захист дисертації Жалдак Ганни Петрівни
на тему “Соціально-економічний механізм забезпечення інноваційного розвитку машинобудівних підприємств”
за спеціальністю 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)
а здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук
(адреса: просп. Перемоги, 37, корп. 7, ауд. 41-б)

Текст дисертації Жалдак Г.П.

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.