Повідомлення про захист дисертації Нараєвського Сергія Вікторовича

29 грудня 2015 року о 14.00
на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.002.23 НТУУ “КПІ”
відбудеться захист дисертації Нараєвського Сергія Вікторовича
на тему “Конкурентоспроможність альтернативних технологій отримання енергії”
за спеціальністю 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)
на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук
(адреса: просп. Перемоги, 37, корп. 7, ауд. 41-б)
Текст дисертації Нараєвського С.В.

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.