Повідомлення про захист дисертації Коломієць Анни Степанівни

17 вересня 2015 року о 14.00
на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.002.23 НТУУ “КПІ” відбудеться захист дисертації Коломієць Анни Степанівни
на тему “Комерційна концесія як засіб стимулювання операційної діяльності машинобудівних підприємств”
за спеціальністю 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)
на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук

(адреса: просп. Перемоги, 37, корп. 7, ауд. 41-б)

Текст дисертації Коломієць А.С.

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.