06 квітня 2015 р., протокол № 3// Засідання Вченої ради НТУУ "КПІ"

1.Аналіз планово-фінансової діяльності в університеті за 2014 р. та затвердження бюджету на 2015 р.

Доповідає -начальник ДЕФ Субботіна Л.Г.

2.Про активізацію участі науковців університету в Рамковій програмі ЄС «Горизонт 2020».

Доповідає - проректор Ільченко М.Ю.

3.Концептуальні засади Кодексу честі НТУУ «КПІ».

Доповідає - вчений секретар Мельниченко А.А.

4. Конкурсні справи.

5. Поточні справи.

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.