25 червня 2008 р., протокол № 7 || Засідання Вченої ради НТУУ "КПІ"

1. Про підготовку університету до нового навчального року.

Доповідає – перший проректор Якименко Ю.І.

2. Про результати роботи комісії з перевірки спеціальностей неакредитованих за ІV рівнем акредитації. .

Доповідає – начальник НМУ Мікульонок І.О.

3. Про структурні зміни в університеті:

- про зміни у структурі подальшої підготовки фахівців зі спеціальності "правознавство".

Доповідає – перший проректор Якименко Ю.І.

- про створення кафедри програмного забезпечення комп'ютерних систем на факультеті прикладної математики.

Доповідає – декан ФПМ Дичка І.А.

- про створення кафедри аерогідродинаміки факультету авіаційних і космічних систем та Авіаційного НТК ім. Антонова.

Доповідає – декан ФАКС Збруцький О.В.

4. Про відкриття спеціалізації "Сталий розвиток та глобальне управління" спеціальності 8.000007 "Адміністративний менеджмент". .

Доповідає – начальник НМУ Мікульонок І.О.

5. Конкурсні справи .

6. Поточні справи.

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.