Повідомлення про захист дисертації Козар Марини Юріївни

17 вересня 2014 року о 16.30
на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.002.13 НТУУ “КПІ” відбудеться захист дисертації Козар Марини Юріївни
на тему "Розробка технології біологічного очищення стічних вод від сполук фосфору в системі анаеробно-аеробних біореакторів"
за спеціальністю 05.17.21 – технологія водоочищення
на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук

(адреса: просп. Перемоги, 37, корп. 4, велика хімічна аудиторія)

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.