ДФ 26.002.155 З ПРАВОМ ПРОВЕДЕННЯ ЗАХИСТУ ДИСЕРТАЦІЇ КОБИЛЯНСЬКОЇ ОЛЬГИ ОЛЕКСАНДРІВНИ НА ЗДОБУТТЯ СТУПЕНЯ ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ З ГАЛУЗІ ЗНАНЬ 14 – ЕЛЕКТРИЧНА ІНЖЕНЕРІЯ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 144 – ТЕПЛОЕНЕРГЕТИКА

Спеціалізована вчена рада ДФ 26.002.155, утворена відповідно до наказу Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» N НСВС/37/24 від 12 квітня 2024 року, для захисту дисертації Кобилянської Ольги Олександрівни на тему: «Підвищення ефективності робочого процесу струменево-нішевих пальників за рахунок домішок водню» з галузі знань 14 – Електрична інженерія за спеціальністю 144 – Теплоенергетика на здобуття ступеня доктора філософії, у складі:

Голова ради – д.т.н., проф. Черноусенко Ольга Юріївна, завідувачка кафедри теплової та альтернативної енергетики Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»;
Члени ради:
- к.т.н., доц. Притула Наталя Олександрівна, доцент кафедри теплової та альтернативної енергетики Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» (рецензент);
- к.т.н., доц. Романова Катерина Олександрівна, доцент кафедри теплової та альтернативної енергетики Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» (рецензент);
- к.т.н., с.н.с. Сміхула Анатолій Володимирович, заступник директора з наукової роботи Інституту газу Національної академії наук України (офіційний опонент);
- к.т.н., с.н.с. Меранова Наталія Олегівна, провідний науковий співробітник Інституту технічної теплофізики Національної академії наук України (офіційний опонент).

НАКАЗ про створення разової СВР N НСВС/37/24 від 12 квітня 2024 року розміщений за посиланням:
https://rada.kpi.ua/node/1988

Посилання на веб-сайт, де здійснюватиметься трансляція захисту дисертації:

https://www.youtube.com/@vchenaradakpi/streams

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.