ДФ 26.002.154 З ПРАВОМ ПРОВЕДЕННЯ ЗАХИСТУ ДИСЕРТАЦІЇ ЧИРКОВОЇ АННИ ПЕТРІВНИ НА ЗДОБУТТЯ СТУПЕНЯ ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ З ГАЛУЗІ ЗНАНЬ 10 – ПРИРОДНИЧІ НАУКИ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 105 – ПРИКЛАДНА ФІЗИКА

Спеціалізована вчена рада ДФ 26.002.154, утворена відповідно до наказу Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» N НСВС/37/24 від 12 квітня 2024 року, для захисту дисертації Чиркової Анни Петрівни на тему: «Особливості зовнішньої аеродинаміки і теплообміну димових труб у міській інфраструктурі та на майданчику ТЕС» з галузі знань 10 – Природничі науки за спеціальністю 105 – Прикладна фізика та наноматеріали на здобуття ступеня доктора філософії, у складі:
Голова ради – д.т.н., проф. Туз Валерій Омелянович, завідувач кафедри атомної енергетики Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»;
Члени ради:
- д.т.н., проф. Дешко Валерій Іванович, професор кафедри теплової та альтернативної енергетики Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» (рецензент);
- к.т.н., доц. Баранюк Олександр Володимирович, доцент кафедри атомної енергетики Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» (рецензент);
- д.т.н., проф. Горобець Валерій Григорович, завідувач кафедри теплоенергетики Національного університету біоресурсів і природокористування України (офіційний опонент);
- д.т.н., с.н.с. Воскобійник Володимир Анатолійович, завідувач відділу гідродинаміки хвильових та руслових потоків Інституту гідромеханіки НАН України (офіційний опонент).

НАКАЗ про створення разової СВР N НСВС/37/24 від 12 квітня 2024 року розміщений за посиланням:
https://rada.kpi.ua/node/1988

Посилання на веб-сайт, де здійснюватиметься трансляція захисту дисертації:

https://www.youtube.com/@vchenaradakpi/streams

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.