ДФ 26.002.54 З ПРАВОМ ПРОВЕДЕННЯ ЗАХИСТУ ДИСЕРТАЦІЇ ЕЛЬ-РАБАЙ’А ДАКЕР ТАХА ДІБ НА ЗДОБУТТЯ СТУПЕНЯ ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ З ГАЛУЗІ ЗНАНЬ 05 – СОЦІАЛЬНІ ТА ПОВЕДІНКОВІ НАУКИ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 051 – ЕКОНОМІКА

Спеціалізована вчена рада ДФ 26.002.54, утворена відповідно до наказу Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» N НСВС/80/2023 від 08 листопада 2023 року, для захисту дисертації Ель-Рабай’а Дакер Таха Діб на тему: «Організаційно-економічне забезпечення управління твердими побутовими відходами» з галузі знань 05 – Соціальні та поведінкові науки за спеціальністю 051 – Економіка на здобуття ступеня доктора філософії, у складі:
Голова ради – д.е.н., проф. Тульчинська Світлана Олександрівна, завідувачка кафедри економіки і підприємництва Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»;
Члени ради:
- к.е.н., доц. Погребняк Анна Юріївна, доцентка кафедри економіки і підприємництва Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» (рецензент);
- д.е.н., проф. Маслак Ольга Іванівна, завідувачка кафедри економіки Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського МОН України (офіційний опонент);
- д.е.н., с.н.с. Колодійчук Ірина Анатоліївна, старший науковий співробітник відділу регіональної екологічної політики та природо¬користування ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України» (офіційний опонент);
- к.е.н., доц. Дзюбинський Андрій Володимирович, доцент кафедри товарознавства та експертизи в митній справі Луцького національного технічного університету МОН України (офіційний опонент).

НАКАЗ про створення разової СВР N НСВС/80/2023 від 08 листопада 2023 року розміщений за посиланням:
https://rada.kpi.ua/node/1793

Посилання на веб-сайт, де здійснюватиметься трансляція захисту дисертації:

https://www.youtube.com/@kpiua/streams

Причіплений файлРозмір
Іконка PDF Дисертація Ель_Рабайа_Дакер_Таха_Діб.pdf5.04 МБ

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.