ДФ 26.002.43 З ПРАВОМ ПРОВЕДЕННЯ ЗАХИСТУ ГОРНІЙЧУКА ІВАНА ВІКТОРОВИЧА НА ЗДОБУТТЯ СТУПЕНЯ ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ З ГАЛУЗІ ЗНАНЬ 12 – ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 122 – КОМП’ЮТЕРНІ НАУКИ

Спеціалізована вчена рада ДФ 26.002.43, утворена відповідно до наказу Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» N НСВС/75/2023 від 10 жовтня 2023 року, для захисту дисертації Горнійчука Івана Вікторовича на тему: «Моделі та методи кіберзахисту спеціальних інформаційно-комунікаційних систем на основі автентифікації користувачів за їх динамічними біометричними характеристиками» (з грифом «Для службового користування») з галузі знань 12 – Інформаційні технології за спеціальністю 122 – Комп’ютерні науки на здобуття ступеня доктора філософії, у складі:
Голова ради – д.т.н., проф. Ланде Дмитро Володимирович, завідувач кафедри інформаційної безпеки Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»;
Члени ради:
- к.т.н. Сальник Сергій Васильович, заступник начальника Науково-дослідного центру Інституту спеціального зв’язку та захисту інформації Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» (рецензент);
- к.т.н. Василенко Сергій Вікторович, начальник науково-дослідної спеціальної лабораторії №2 Науково-дослідного центру Інституту спеціального зв’язку та захисту інформації Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» (рецензент);
- д.т.н., проф. Толюпа Сергій Васильович, професор кафедри кібербезпеки та захисту інформації Факультету інформаційних технологій Київського національного університету імені Тараса Шевченка (офіційний опонент);
- д.т.н., проф. Коршун Наталія Володимирівна, професор кафедри інформаційної та кібернетичної безпеки ім. професора В. Бурячка факультету інформаційних технологій та управління Київського університету імені Бориса Грінченка (офіційний опонент).

НАКАЗ про створення разової СВР N НСВС/75/2023 від 10 жовтня 2023 року розміщений за посиланням:
https://rada.kpi.ua/node/1773

Дисертація містить відомості, що становлять службову інформацію і яким присвоєно гриф «Для службового користування». Ознайомитись з дисертаційною роботою, можна у Секторі документального забезпечення ІСЗЗІ КПІ ім. Ігоря Сікорського, за умови виконання вимог Інструкції про порядок ведення обліку, зберігання, використання і знищення документів та інших матеріальних носіїв інформації, що містять службову інформацію, в Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації України, затвердженої наказом Адміністрації Держспецзв’язку від 17 січня 2017 року № 35.
Трансляція захисту дисертації не здійснюватиметься у зв’язку з тим що дисертаційна робота містить відомості, що становлять службову інформацію і яким присвоєно гриф «Для службового користування».

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.