20 ЛЮТОГО 2023 Р., ПРОТОКОЛ № 2// ЗАСІДАННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ КПІ ІМ. ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО

1. Результати наукової та інноваційної діяльності КПІ ім. Ігоря Сікорського в 2022 році.
Доповідає – проректор Віталій ПАСІЧНИК
2. Звіт проректора з навчально-виховної роботи про підсумки навчально-виховної діяльності в Університеті у 2022 році.
Доповідає – проректор Наталія СЕМІНСЬКА
3. Звіт дирекції студмістечка щодо діяльності студмістечка Університету протягом 2022 р.
Доповідає – директор студмістечка Олександр ІЩЕНКО
4. К о н к у р с н і с п р а в и:
5. П о т о ч н і с п р а в и:

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.